Hyvän vastauksen piirteet KEVÄT 2014

Kielikokeiden monivalintatehtävien sablonien tulostaminen

Ylioppilastutkintolautakunta ei lähetä lukioille erillistä muovista sablonia monivalintatehtävien tarkistamista varten. Lautakunta julkaisee monivalintatehtävien oikeat vastaukset sisältävät sablonipohjat koepäivänä. Jotta sablonipohjia voi käyttää optisten lomakkeiden tarkistamiseen, on ne tulostettava läpinäkyvälle materiaalille ilman skaalausta: Sivun skaalaus: ei mitään, Asetukset [ ] Sovita sivulle, [x] Todellinen koko tai vastaava valinta.

Päivystyspuhelin 0295 338 227

Päivystyspuhelin toimii koepäivinä klo 16.15–17.30. Päivystyspuhelimessa vastataan ainoastaan hyvän vastauksen piirteiden lataamista koskeviin teknisiin kysymyksiin ja päivän koetilanteita koskeviin kysymyksiin.

pe 7.2.2014 Äidinkieli

Äidinkieli, suomi, tekstitaito

ma 10.2.2014 Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, pitkä oppimäärä

Englanti monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Ranska monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Saksa monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Venäjä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Espanja monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät

ti 11.2.2014 Kuullunymmärtäminen, toinen kotimainen, ruotsi

Pitkä oppimäärä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Keskipitkä oppimäärä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät

ke 12.2.2014 Kuullunymmärtäminen, vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Englanti monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Ranska monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Saksa monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Venäjä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Espanja monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Italia monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät

ma 10.3.2014 Äidinkieli ja suomi toisena kielenä

Äidinkieli, suomi, essee
Suomi toisena kielenä

ke 12.3.2014 Reaaliaineet

Uskonto, evankelis-luterilainen
Uskonto, ortodoksinen
Elämänkatsomustieto
Yhteiskuntaoppi
Kemia
Maantiede
Terveystieto

pe 14.3.2014 Kirjallinen koe, vieras kieli, pitkä oppimäärä

Englanti monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Ranska monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Saksa monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Venäjä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Espanja monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät

ma 17.3.2014 Kirjallinen koe, toinen kotimainen kieli, ruotsi

Pitkä oppimäärä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Keskipitkä oppimäärä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät

ke 19.3.2014 Matematiikka

Pitkä oppimäärä (korjattu 28.3.2014)
Lyhyt oppimäärä

pe 21.3.2014 Reaaliaineet

Psykologia
Filosofia
Historia
Fysiikka
Biologia

ma 24.3.2014 Kirjallinen koe, vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Englanti monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Ranska monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Saksa monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Venäjä monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Espanja monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Italia monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Portugali monivalintatehtävät produktiiviset tehtävät
Latina, laajempi oppimäärä
Latina, lyhyt oppimäärä
Pohjoissaame
Inarinsaame
Koltansaame

ke 26.3.2014 Äidinkieli, saame

Pohjoissaame
Inarinsaame
Koltansaame