Määräykset ja ohjeet

Koekohtaiset määräykset ja ohjeet

Ainekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa ilmoitetaan mm. kokeen rakenne ja toimeenpano-ohjeet sekä arvosteluperusteet.

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotteet: Tarkennus laskinohjeeseen 1.12.2015 (matematiikan, fysiikan ja kemian kokeet)

MAOL-taulukoiden korjaukset

Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Määräyksissä ilmoitetaan mm., miten erityisjärjestelyjä haetaan ja millä tavoin kuulovamma, luku- ja kirjoitushäiriö, sairaus, vamma ja vieraskielisyys voidaan ottaa huomioon kokeiden arvostelussa.

PDF-lomakkeen tallennusominaisuuden saa käyttöön uusimmilla PDF-lukuohjelmilla (esim. Adobe Reader XI).

Sähköinen ylioppilastutkinto