image description De nya studenterna

Aktuellt

19.09.2016

Abitti-stödtelefonen öppen till kl. 18

Abitti-stödtelefonlinjen (+358 295 338 280) står till tjänst på provdagarna ända till kl. 18 (och längre om det behövs) ifall du behöver stöd med frågor gällande de elektroniska proven. Läs mer

19.09.2016

Responsblankett för det elektroniska studentexamensprovet

Dela med dig dina erfarenheter av de första elektroniska studentexamensproven. Vad tyckte du? Svara senast den 7.10.2016. Länk till blanketten Läs mer

06.09.2016

Pressmeddelande 6.9.2016

Pressmeddelandet som publicerades i samband med presskonferensen den 6.9.2016 innehåller information om de elektroniska studentexamensproven som inleds nu på hösten samt statistik angående anmälda examinander. Mer statistik finns under rubriken... Läs mer

30.08.2016

Gymnasiets nya läroplan och studentexamen

De nya grunderna för gymnasiets läroplan togs i bruk hösten 2016. Studentexamensnämnden har beslutat att provuppgifterna år 2017–2020 vid behov görs upp till exempel med hjälp av alternativa uppgifter, så att både de examinander som studerat enligt den... Läs mer

Studentexamen

Studentexamen är en på gymnasiets lärokurs baserad nationell examen, som ger allmän behörighet till högskolestudier i finska högskolor.

Läs mer om studentexamen

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen.

Ylioppilastutkintolautakunta Facebookissa Ylioppilastutkintolautakunta Twitterissä

Betygskopior

Beställningar av kopior på provprestationer, översättningar och dubblettexemplar av studentexamensbetyg kan göras hos studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens nätsidor. Beställningar kan också göras per telefon.

Till beställning