image description De nya studenterna

Aktuellt

17.02.2017

Vi förnyar vår webbplats

Vi öppnar vår nya webbplats måndagen den 20 februari 2017 ca kl. 12 på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/se (www.studentexamen.fi). Webbplatsen är bättre tillgänglig med olika mobilapparater än den nuvarande webbplatsen. Innehållet grupperas så... Läs mer

13.12.2016

Föreskrifter för proven i det andra inhemska språket och i främmande språk

Föreskrifterna för de elektroniska proven i det andra inhemska språket och främmande språk har uppdaterats. Dessa föreskrifter har uppdaterats för att motsvara det elektroniska språkprovets nya upplägg som genomförs för första gången i examen våren 2017 i... Läs mer

01.12.2016

Tävlingen Hackabi2

Utvecklingen av idéer för nästa version av den elektroniska studentexamen inleds torsdagen den 1 december med den öppna tävlingen Hackabi2. Tävlingen lanseras på internet och i samband med Slush. Den här gången fokuserar vidareutvecklingen av... Läs mer

Studentexamen

Studentexamen är en på gymnasiets lärokurs baserad nationell examen, som ger allmän behörighet till högskolestudier i finska högskolor.

Läs mer om studentexamen

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen.

Ylioppilastutkintolautakunta Facebookissa Ylioppilastutkintolautakunta Twitterissä

Betygskopior

Beställningar av kopior på provprestationer, översättningar och dubblettexemplar av studentexamensbetyg kan göras hos studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens nätsidor. Beställningar kan också göras per telefon.

Till beställning