image description De nya studenterna

Aktuellt

10.10.2016

Webinarium om e-tjänster 12.10.2016

Välkomna till SEN:s webinarium där ni får höra det senaste angående e-tjänsterna. På webinariet går vi igenom vilka ansökningar som kan göras elektroniskt redan nu och hur en ansökan görs. Nya blanketter och funktioner presenteras också. Webinariet hålls på... Läs mer

06.10.2016

Pressmeddelande 6.10.2016

Höstens elektroniska studentskrivningar lyckligt i hamn – alla fyra proven gick väl. Läs pressmeddelandet Läs mer

19.09.2016

Abitti-stödtelefonen öppen till kl. 18

Abitti-stödtelefonlinjen (+358 295 338 280) står till tjänst på provdagarna ända till kl. 18 (och längre om det behövs) ifall du behöver stöd med frågor gällande de elektroniska proven. Läs mer

19.09.2016

Responsblankett för det elektroniska studentexamensprovet

Dela med dig dina erfarenheter av de första elektroniska studentexamensproven. Vad tyckte du? Svara senast den 7.10.2016. Länk till blanketten Läs mer

Studentexamen

Studentexamen är en på gymnasiets lärokurs baserad nationell examen, som ger allmän behörighet till högskolestudier i finska högskolor.

Läs mer om studentexamen

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen.

Ylioppilastutkintolautakunta Facebookissa Ylioppilastutkintolautakunta Twitterissä

Betygskopior

Beställningar av kopior på provprestationer, översättningar och dubblettexemplar av studentexamensbetyg kan göras hos studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens nätsidor. Beställningar kan också göras per telefon.

Till beställning