image description De nya studenterna

Aktuellt

18.05.2016

Det elektroniska språkprovet i studentexamen från och med våren 2017

Från och med examen våren 2017 finns inte längre något separat delprov i hörförståelse i de elektroniska proven i det andra inhemska språket och i främmande språk. Meddelande: Det elektroniska språkprovet i studentexamen från och med våren 2017 Läs mer

16.05.2016

Anvisningen om terminaler för elektroniskt studentprov har uppdaterats

Anvisningen om terminaler för elektroniskt studentprov har ändrats. Den mest centrala ändringen är att det inte längre finns stöd för 32-bitars x86-processorer. Ändringen börjar gälla omedelbart. I nästa Abitti-version och i studentprovet hösten... Läs mer

09.05.2016

Examensresultaten våren 2016

Studentexamensnämnden levererar vårens examensresultat till gymnasierna den 23 maj 2016. Varje examinand får besked om sina resultat i det egna gymnasiet från den tidpunkt gymnasiet meddelar. Poänggränserna publiceras på nämndens webbsidor den 23... Läs mer

Studentexamen

Studentexamen är en på gymnasiets lärokurs baserad nationell examen, som ger allmän behörighet till högskolestudier i finska högskolor.

Läs mer om studentexamen

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen.

Ylioppilastutkintolautakunta Facebookissa Ylioppilastutkintolautakunta Twitterissä

Betygskopior

Beställningar av kopior på provprestationer, översättningar och dubblettexemplar av studentexamensbetyg kan göras hos studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens nätsidor. Beställningar kan också göras per telefon.

Till beställning