image description De nya studenterna

Aktuellt

13.12.2016

Föreskrifter för proven i det andra inhemska språket och i främmande språk

Föreskrifterna för de elektroniska proven i det andra inhemska språket och främmande språk har uppdaterats. Dessa föreskrifter har uppdaterats för att motsvara det elektroniska språkprovets nya upplägg som genomförs för första gången i examen våren 2017 i... Läs mer

01.12.2016

Tävlingen Hackabi2

Utvecklingen av idéer för nästa version av den elektroniska studentexamen inleds torsdagen den 1 december med den öppna tävlingen Hackabi2. Tävlingen lanseras på internet och i samband med Slush. Den här gången fokuserar vidareutvecklingen av... Läs mer

28.11.2016

Hjälpmedel i det elektroniska matematikprovets A-del

Matematikutskottet vid Studentexamensnämnden har beslutit om hjälpmedel gällande det elektroniska matematikprovets A-del. Se Läs mer

18.11.2016

Hur avläggs det digitala studentprovet på 2020-talet? Berätta för oss!

För att samla in idéer om det digitala studentprovets framtid ordnar vi på nytt en öppen tävling, där deltagarnas uppgift är att beskriva en genomförbar digital plattform för studentprovet. Vi söker alternativa tekniska lösningar som underlättar... Läs mer

Studentexamen

Studentexamen är en på gymnasiets lärokurs baserad nationell examen, som ger allmän behörighet till högskolestudier i finska högskolor.

Läs mer om studentexamen

Studentexamensnämnden

Studentexamensnämnden är en under undervisnings- och kulturministeriet verkande myndighet, som leder och ansvarar för anordnande och verkställande av studentexamen samt förvaltningen av examen.

Ylioppilastutkintolautakunta Facebookissa Ylioppilastutkintolautakunta Twitterissä

Betygskopior

Beställningar av kopior på provprestationer, översättningar och dubblettexemplar av studentexamensbetyg kan göras hos studentexamensnämnden. Beställning och betalning sker bekvämast via nämndens nätsidor. Beställningar kan också göras per telefon.

Till beställning