Kartta-aineisto Abittiin ja ylioppilaskokeisiin

Kartta-aineisto Abittiin ja ylioppilaskokeisiin

Kartta-aineisto on maantieteen taulukkokirja

Koejärjestelmään tuodaan uutena lisänä kartta-aineistoa, jota kokelaat voivat käyttää vastaamisen tukena. Maantieteen kokeen tarkoituksena ei ole testata kokelaan paikannimistön ja yksityiskohtien osaamista; tällä muutoksella pyritään siihen, että kartta-aineiston avulla kokelas voi keskittyä maantieteen ydinsisällön hallintaan koetilanteessa. Maantieteen ydinsisältöä ovat maantieteellisten prosessien ja ilmiöiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisiin ihmistoiminnan tai luonnonympäristöjen piirteisiin. Karttaselaimen avulla kokelas voi vastauksessaan tuoda esiin paremmin kysymyksissä usein pyydettyjä alueellisia esimerkkejä, kun kokelaan ei tarvitse muistella paikannimiä tai olla huolissaan pistevähennyksistä, jos hän ei hallitsekaan paikannimiä.

Maantieteen kokeessa koeympäristön kartta-aineistot nähdään samankaltaisina apuvälineinä kuin taulukkokirjat matemaattisissa aineissa. Kartta-aineistot ovat kuin digitaalinen kartasto, jota saa käyttää koetilanteessa. Kokelas voi tarkistaa muun muassa paikannimien oikeinkirjoituksen tai tarkistaa tietyn paikkakunnan tai maan sijainnin kartta-aineistosta. Kartta-aineistot ovat toki käytettävissä muidenkin oppiaineiden kokeissa, mutta uskomme käytön olevan runsainta juuri maantieteen kokeessa. 

Koeympäristön kartta-aineistot ovat peräisin avoimista paikkatietoaineistosta (mm. OpenStreetMap), joista on valittu kokeisiin soveltuvat osat. Suosittelemme opettajia tutustumaan kokelaiden kanssa koeympäristön kartta-aineistojen käyttöön etukäteen sekä harjoittelemaan vastaustekniikkaa kartta-aineistoja hyödyntäen.

Kartta-aineistot tulevat osaksi koejärjestelmän ohjeistoa, josta löytyvät myös keskeiset matematiikan, fysiikan ja kemian taulukkoaineistot. Tällä hetkellä kartta-aineistot ovat selattavissa osoitteessa https://cheat.test.abitti.fi ja kartta-aineistot sisältävän version julkaisemisen jälkeen osoitteessa https://cheat.abitti.fi. Lisätietoja julkaisuaikataulusta Abitti.fi-verkkosivuilla olevassa tiedotteessa

Kuva kartta-aineistosta

Kartat olivat mukana suunnitelmissa alusta alkaen

Kartta-aineistojen tuominen koeympäristöön on ollut maantieteen jaoksen pitkäaikainen tavoite. Koejärjestelmän kehittämisen alkumetreillä 2014 koetilan palvelimeen suunniteltiin USB-kovalevyä juuri kartta-aineistoja varten. Silloin laskettiin, että tilaa tarvittaisiin vähintään satoja gigatavuja. Karttojen piti koostua pysyvistä ja koekohtaisista, tehtäviin liittyvistä kokeen mukana palvelimelle tuotavista aineistoista. Selvitimme mahdollisuuksia myös kokelaan paikkatietomerkintöjen siirtämiseksi arvosteluun.

Näille suunnitelmille kävi kuten monelle muullekin. Huomattiin, että oikeastaan tärkeämpää on varmistaa koesuoritusten säilyminen kaikissa oloissa, turvallinen kokelaan tunnistaminen ja muuta välttämätöntä, mm. Abitti. Karttoja päätettiin tuoda tehtäviin kuvina, jotka voivat olla tarvittaessa päällekkäin imitoiden karttaohjelmistojen tasoja.

Nykyiset kartta-aineistot ovat kompromissi palvelintikkujen levytilan ja tarjolla olevien aineistojen välillä. Tekniikan kannalta aineistojen lisääminen vaatisi tikkupalvelimista luopumista. Se ei ole juuri nyt ajankohtaista.

Maantieteen jaoksen puheenjohtaja Petteri Muukkonen ja erityisasiantuntija Matti Lattu


Kuvalähteet:

Kuva 1: Maanmittauslaitos, maastokartta
Kuva 2: © OpenStreetMap contributors