Voisiko ylioppilaskokeen järjestää pilvessä?

Voisiko ylioppilaskokeen järjestää pilvessä?

Espoon kaupunki, Cloudpoint Oy ja Google ovat käynnistäneet proof-of-concept –hankkeen, jossa testataan etäkäytettävää Abitti-koejärjestelmää. Testbit-nimellä kulkeva kokeilu kiinnostaa myös Ylioppilastutkintolautakuntaa, koska se on mahdollinen reitti tikuttomaan digitaaliseen ylioppilaskokeeseen.

USB-muistit eivät ole ikuisia

Digitaalinen ylioppilastutkinto on perustunut alusta alkaen USB-muistilta käynnistettävään käyttöjärjestelmään ohjelmineen. Menetelmä on monella tapaa näppärä: koneen oma ohjelmisto mahdollisine haittaohjelmineen ohitetaan ja koneelle tuodaan koetilaisuuden ajaksi yhdenmukainen koeohjelmisto. Järjestely ei vaadi pysyviä asennuksia koneelle. Paikallinen tutkintoverkko on riippumaton lukion internet-yhteydestä.

Hankaluuksiakin on: USB-muistilla olevan käyttöjärjestelmän on sisällettävä kaikkien laitemallien laiteajurit ja koneiden käynnistys USB-muistilta on hankalaa. USB-tikkujen uudelleenkirjoittelu ja verkkojen rakentaminen on työlästä. Ennen kaikkea ratkaisu ei ole välttämättä ikuisesti käytettävissä, sillä koneiden käynnistys ulkoisilta medioilta voi olla katoavaa kansanperinnettä laite- ja ohjelmistovalmistajien pyrkiessä kontrolloimaan “omaa” ekosysteemiään entistä mustasukkaisemmin. Kuluttajalle tätä perustellaan yleensä helppoudella ja tietoturvalla.

Abitissa käytettävä Linux-käyttöjärjestelmäversio perustuu Intel-prosessorien käskykantaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Abitin voi käynnistää vain sellaiseen koneeseen, jossa on tätä “kieltä” osaava prosessori. Tulevaisuudessa tästä peruslinjasta poikkeavia koneita saattaa olla yhä enemmän, sillä mobiililaitteissa suositut ARM-prosessorit tunkevat yhä isompiin päätelaitteisiin. Apple on nimennyt oman kannettavissa tietokoneissa käytettävän ARM-pohjaisen prosessorinsa M1:ksi.

Etäkäytöllä eroon tikkurumbasta

Varmasti monet Abitti-kokeiden järjestämiseen osallistuneet ovat miettineet, eikö USB-tikkulogistiikalle ole vaihtoehtoja. Hackabi 2 –kisalla etsimme ideoita, jotka ratkaisisivat ongelmia ja olisivat silti toteuttamiskelpoisia.

Selkein tapa olisi ajaa kokelaan koneeseen asennettua käyttöjärjestelmää koemoodissa. Tällainen löytyy ainakin Windowsista, MacOS:sta ja Chromebookista. Koemoodissa laitteen käyttöjärjestelmä on alistettu ulkopuoliselle taholle, joka ohittaa koneen paikalliset asetukset ja määrää selaimen koneen ainoaksi sallituksi ohjelmaksi. Äkkiseltään tuntuu siltä, että selainkäyttöisestä ylioppilaskokeesta jäisi puolet puuttumaan, kun työvälineohjelmat pitäisi yrittää korvata selainkäyttöisillä vaihtoehdoilla.

Selaimet ovat jo vuosia olleet tehokkaita ohjelmistoalustoja. Selainkäyttöiset etäkäyttösovellukset ovat tuttuja it-alan ihmisille. Abitin tapauksessa onkin mietitty lähinnä sitä, pitäisikö etäkäytettävän koneen sijaita kokelaan oman koneen virtuaalikoneessa, koetilan palvelimessa vai lukion ulkopuolella.

Espoon kaupunki, Cloudpoint Oy ja Google pilotoivat Abittia pilvessä

Espoon kaupunki, Googlen palveluita toimittava Cloudpoint Oy ja Google ovat käynnistäneet hankkeen, jossa on tarkoitus kokeilla Googlen pilvessä pyöriviin virtuaalikoneisiin perustuvaa Abitti-koetta. Koska hanke sopii myös YTL:n tulevaisuusvisioihin, seuraamme ja tuemme hanketta toimittamalla kokeiluun etäkäyttöön muokatut Abitti-levynkuvat. Etäkäyttötuotteeksi on valittu avoimen lähdekoodin Apache Guacamole. Avoin etäkäyttösovellus ja hankkeen avoin viestintälinja olivat tärkeitä YTL:lle, kun hankkeen tukemista harkittiin.

YTL:n näkökulmasta kokeilu on kiinnostava, koska se olisi yksi mahdollinen väylä tikuttomaan kokeeseen. Kun 2013 suunnittelimme nykyistä paikalliseen tutkintoverkkoon perustuvaa järjestelyä, oli koulujen tietotekniikkaympäristö tyystin toisenlainen kuin nykyään. Nyt meillä on valokuidut ja 5G:t, joilla pystytään tuomaan nopeat ja stabiilit verkkoyhteydet valtaosaan lukioista. Etäkäytettävä Abitti ei ole enää mahdoton ajatus.

Voiko pilveä käyttää myös ylioppilaskokeessa?

YTL toi Abitin lukioiden harjoitteluympäristöksi, jotta kokelaat, lukiot ja lautakunnan kanslia voivat tutustua digitaalisen kokeen suorittamiseen ja koetilanteeseen. YTL:n suunnalta Abitti on mahdollistanut valmistautumisen myös koepäivien tekniseen tukeen, koska Abitti-tuen kautta olemme saaneet tietoomme valtaosan niistä ongelmista, joihin koepäivinäkin törmätään. Abitti-käyttö on paljastanut myös koko joukon ohjelmavirheitä, jotka ovat jääneet havaitsemassa automaatti- ja manuaalitestauksessamme. Ilman Abittia emme olisi onnistuneet digikokeen läpiviennissä.

Jos Abitti-käyttö poikkeaa liiaksi ylioppilaskokeesta, lisääntyvät varsinaisten koepäivien riskit. Jos opiskelija on harjoitellut Abitin käyttöä vain etänä, voi koepäivänä kone jäädä USB-tikulta boottamatta. Jos harjoittelu tehdään pilvessä, myös varsinaisen ylioppilaskokeen tekemisen tulisi olla mahdollista samalla tavalla. Voiko tämä olla mahdollista kokelaiden tasa-arvoisesta ja häiriöttömästä suoritusympäristöstä tinkimättä?

Tähän kysymykseen voimme vastata, kunhan Testbitin etäkäyttökonsepti on “kenttätestattu”. Jos ensituntuma on rohkaiseva, voivat hankkeen partnerit jatkaa ja kerätä yhdessä lukioiden ja YTL:n kanssa lisää käytännön kokemusta harjoittelukäytöstä. Julkisesti jaettujen tulosten perusteella lopulta ratkaistaan, voiko laajamittainen harjoittelukäyttö alkaa. Jos tästäkin vaiheesta päästään kunnialla eteenpäin, on meidän oltava valmiit ajatukseen internetin yli tehtävästä ylioppilaskokeesta.

Matkalla etäkoneella tehtävään ylioppilaskokeeseen on siis laajempia pilotteja, kaikille avointa harjoituskäyttöä, teknisen valvonnan kehittämistä, tukiorganisaation toiminnan varmistamista ja luultavasti vielä paljon muuta, josta emme vielä tiedä. Koska matkalla on näin monta muttaa, on ensi syksynä lukionsa aloittavien hyvä varautua siihen, että heidän digitaalinen ylioppilaskokeensa tehdään vielä USB-muisteilta.

Kyllä kokeilukulttuurille!

Digitaalisen ylioppilaskokeen harjoittelualusta Abitti on kasvanut alkuperäistä rooliaan suurempaan asemaan lukioissa. YTL:n keskittyessä perustehtäväänsä – ylioppilaskokeisiin – monet yksityiset henkilöt ja yritykset ovat hyödyntäneet Abittia tai tehneet omia palveluitaan helpottaakseen sen käyttöä. Tämä on ollut helpotus niin lautakunnalle kuin opettajillekin, sillä YTL:llä ei ole mandaattia eikä resursseja kehittää Abittia opiskeluympäristönä.

Olemme jatkossakin avoimia meille tuleville yhteistyöehdotuksille. Osaan tarjouksista olemme joutuneet vastaamaan kieltävästi, mutta mitä paremmin avaukset sopivat omiin tulevaisuudensuunnitelmiimme ja mitä avoimemmin tulokset voidaan jakaa julkisesti, sitä määrätietoisemmin pyrimme löytämään niille tilaa kuormitetusta työjonostamme. Olkaa yhteydessä!

Matti Lattu
erityisasiantuntija

P.S. Kiitos Miksulle, joka paransi koeympäristön ohjeiden luettavuutta. Muutos tulee koeympäristöön seuraavassa Abitti-versiossa.