Maamerkkejä arvostelun tueksi toisen kotimaisen kielen ja joidenkin vieraiden kielten kirjoitustehtävistä

Maamerkkejä arvostelun tueksi toisen kotimaisen kielen ja joidenkin vieraiden kielten kirjoitustehtävistä

 

Päivitetty 28.10.2022 venäjän pitkän ja lyhyen oppimäärän maamerkkisuorituksilla.

 

Mikä ero on 78 ja 85 pisteen kirjoitussuorituksella? Miksi on 90 eikä 95 pistettä? Vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen kokeen opetuksen ja kirjoitussuoritusten arvioinnin tueksi on usein kaivattu maamerkkejä, eli esimerkkisuorituksia eri pistemäärän saaneista kirjoitussuorituksista. Tämän tekstin yhteyteen on koottu ylioppilaskokeen toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kirjoitussuoritusten maamerkkejä. Niistä opiskelija voi saada vihjeitä mm. siitä, miten viestinnällisyys toimii ja mihin hyvän tekstin rakenne perustuu. Esimerkeistä toivotaan olevan hyötyä myös opettajille heidän puhuessaan omille opiskelijoilleen tekstien laatimisesta ja arvioidessaan opiskelijoiden suorituksia.

Maamerkkiaineisto on kerätty eri lukioiden opiskelijoilta, jotka ovat kirjoittaneet tekstejä esimerkiksi abikursseilla. Kaikkiin suorituksiin on kirjoittajan lupa käyttää ja julkaista suorituksia EU:n tietosuojasäännöksen mukaisesti. Sellaiset kohdat, joista kirjoittajan voisi tunnistaa, on poistettu tai muutettu. Lämmin kiitos kaikille keräämiseen osallistuneille opiskelijoille ja opettajille sekä lautakunnassa suoritukset arvostelleille asiantuntijoille.

Opiskelijoiden kirjoittamat tekstit perustuvat ylioppilaskokeissa aikaisemmin käytettyihin tehtävänantoihin, jotka on valittu siten, että ne edustaisivat erilaisia viestintätilanteita. Sensorit ovat pisteittäneet suoritukset Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeiden määräyksissä annettujen arviointikriteerien mukaisesti. Sensorien tekemässä arvioinnissa on siis otettu huomioon viestin välittyminen annetun tehtävänannon mukaisesti, aiheen käsittely ja kielellinen laajuus ja tarkkuus.

Oheisena on maamerkkisuorituksia seuraavista kielistä ja oppimääristä:

- englanti (pitkä oppimäärä)

- ruotsi toisena kotimaisena kielenä (pitkä ja keskipitkä oppimäärä)

- saksa (pitkä ja lyhyt oppimäärä)

- ranska (pitkä ja lyhyt oppimäärä)

- venäjä (pitkä ja lyhyt oppimäärä)

Kunkin tekstin yhteyteen on merkitty sensoriryhmän antama pistemäärä ja lyhyet perustelut, jotka vastaavat arviointikriteereitä.

Maamerkistö täydentyy myöhemmin uusilla suorituksilla ja ylioppilastutkinnon muiden kielikokeiden suoritusesimerkeillä.