Konekauppaa puun ja kuoren välissä

Kuluva vuosi on ensimmäinen, jolloin uusien lukiolaisten tietokonehankinnat ovat pääsääntöisesti olleet koulutuksenjärjestäjien vastuulla. Aiempina vuosina tyypillinen lukioläppäriä hankkiva asiakas oli konetta itselleen tai perilliselleen hankkiva kuluttaja. Oppivelvollisuusiän korotuksen jälkeen lukiokoneita ostavat koulutuksenjärjestäjien it-ammattilaiset puitesopimusten kautta.

Samaan aikaan hankintamenettelyn muutoksen kanssa laitteiden saatavuus on ollut heikkoa koronakriisin vuoksi. Tilanne on aiheuttanut harmaita hiuksia sekä laitteiden myyjille, ostajille että Abittia ylläpitävälle Ylioppilastutkintolautakunnalle.

Yhtenäinen laite- ja ohjelmistovarustus helpottaa tietysti käytännön työtä. Tunteja kestävästä ekaluokkalaisten "abittisulkeisista” voidaan vihdoin luopua, kun kaikki ykkösten koneet käynnistyvät samalla boottivaihtoehdolla.

Myyjän on helppo tarkistaa yhteensopivuus itse

Julkisia asiakkaita palvelevien yritysmyyjien yhteydenotot YTL:ään koskevat Abitin ja heidän tuoteportfolionsa yhteensopivuutta. Abitissa käytetään Debian Linuxin paketoimia kerneleitä, joissa on laaja joukko laiteajureita. Vuosien varrella Abitilla on tehty kokeita yli 6000:lla eri konemallilla. Abitissa on tarjolla useita kernel-versioita ja niiden käynnistysvaihtoehtoja, jotta mahdollisimman moni kone toimisi.

Laitekokoonpanon toimivuuden voi testata itse, sillä Abitti-levynkuvat ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Sivulta abitti.fi löytyy ohjeet kokelaan muistitikun kirjoittaamiseen ja koejärjestelmän pystyttämiseen. Koska me YTL:ssä emme kehitä laiteajureita, emme voi ennustaa, missä vaiheessa Linuxin kerneliin lisätään tuki tietylle komponentille. Siksi lukioasiakkaan laitetta määriteltässä tulisi hyödyntää sellaisia piirisarjoja, joilla jo on Linux-tuki.

Pahaksi onneksi juuri tänä vuonna laitevalmistajilla on ollut koronan aiheuttamia saatavuusongelmia. Tiettyjä piirejä on voinut olla vaikea saada, jolloin kaikissa toimitetuissa malleissa ei ole ollut Linux-tukea.

Toimimattoman komponentin voi saada toimimaan Abitissa

Yleisin syy äänipiirin, langattoman verkkokortin tai kosketuslevyn toimimattomuuteen on laiteajurin puuttuminen. Muitakin mahdollisia syitä ja siten myös korjauksia on.

Kehitystiimimme ei voi selvitellä jokaisen toimimattoman laitteen käynnistysongelmia, koska tasapuolisuuden nimissä se olisi silloin tehtävä kaikille. Sen sijaan olemme tarjonneet myyntiorganisaatioille mahdollisuutta tehdä teknisiä muutosehdotuksia, joiden avulla laitteet saataisiin toimimaan. Mikäli muutokset ovat teknisesti toteutettavissa eivätkä vaaranna Abitin toimivuutta muissa laitteissa, ne toteutetaan. Tähän mennessä korjaukset ovat liittyneet puuttuviin firmwareihin tai ohjelmistokirjastoihin.

Ehdotettavien lisäyksien on oltava myös lisensoituja siten, että niitä voidaan jakaa Abitin mukana. Yksityishenkilöiden käytön mahdollistavat lisenssit eivät yleensä mahdollista ajurien jakamista edelleen. Oma lukunsa ovat verkosta löytyvät ajurit, joiden alkuperästä tai lisensseistä ei kenelläkään ole mitään tietoa.

Olemme tehneet yhteistyötä muutamien myyntiorganisaatioiden kanssa, jotka ovat halunneet parantaa laitteidensa yhteensopivuutta. Näissä on menetelty siten, että myyjä on hankkinut joko omasta organisaatiostaan tai ulkopuoliselta konsultilta ohjeen, jossa selostetaan ne Abittiin tarvittavat muutokset, joiden avulla laite tai tietty oheislaitepiiri saadaan toimimaan.

USB-C ei ole käytössä – vielä

Ylioppilaskokeissa käytettävä USB3-liitin on sekin kivi laitemyyjien kengässä. USB-C on yleistynyt nopeasti sekä kuluttaja- että yrityskannettavissa. Enää ei ole helppoa löytää runkoja, joissa on USB3-liittimiä.

Teimme loppukesästä markkinakatsausta USB-C –muistitikuista. Ylioppilaskokeeseen sopivia malleja on tullut markkinoille, mutta koronapandemian vuoksi juuri muistipiirien saatavuus on erittäin heikko. Tässä markkinatilanteessa meidän ei kannata käynnistää kilpailutusta, joten yksinomaan USB3-tikuilla mennään vielä ainakin muutaman tutkintokerran ajan.

Palaamme USB-C –tikkuhankintaan, kun markkinatilanne paranee. Mikäli hankinta saadaan vietyä läpi, tulemme tarjoamaan USB3- ja USB-C –tikkuja rinnan vielä pitkään.

Tulevia konehankintoja silmällä pitäen voi olla hyvä tietää, että siirtymä USB-C –tikkuihin on tulossa. Laitemyyjät voivat yrittää tarjota laitteen mukana adapteria, joka mahdollistaa ylioppilaskokeissa käytettävän USB3-tikun käytön USB-C –liittimessä. Samoin lukioiden hankkijat voivat laitetta määritellessään selvästi ilmaista, että USB3-adapterin tarjoaminen osana laitetta on mahdollista.

Ylläpidetty Abitti-asennus osana laitehankintaa

Kun laitekauppa on siirtynyt osaksi koulujen ja kuntien it-hankintoja, hankitaan pelkkien laitteiden mukaan myös ylläpito- ja tietoturvapalveluita. Jotkin tarjouspyynnöt ovat sisältäneet vaatimuksen laitteen sisälle asennetusta ja ylläpidetystä Abitista, jolloin palvelutoimittajan on ratkaistava Abitti-levynkuvan käynnistäminen ja päivittäminen. YTL:llä ei tällaista ratkaisua ole, mutta neuvomme mielellämme asiasta kiinnostuneita palvelutuottajia. Keväällä 2021 kävimme tällaisen keskustelun muutaman tahon kanssa.

Tätä vaihtoehtoa käytettäessä laitetoimittajan ja lukion on varmistettava, että Abitti-yhteensopivaksi hankittu kone käynnistyy myös USB-tikulle ladatulta Abitilta, koska koneen sisäiselle levylle ladattua Abittia ei saa käyttää ylioppilaskokeissa.

Ongelmat huomataan viimeistään lukiossa

Laitteiden saatavuus on ollut haastavaa tietenkin ennen kaikkea lukioille: tilattuja koneita ei tullut ja hankittuihin digioppimateriaaleihin on ollut vaikea päästä käsiksi. YTL:ään lukiot ovat ottaneet yhteyttä kahdessa vaiheessa.

Keväällä saimme yhteydenottoja, joissa kysyttiin laitteen yhteensopivuudesta mallitiedon perusteella hyvin samaan tapaan kuin laitemyyjienkin yhteydenotoissa. Näihin kysymyksiin emme ole voineet vastata, koska ainoa luotettava tapa yhteensopivuuden varmistamiseen on laitteen käynnistäminen Abitti-tikulta.

Syksyn yhteydenotot ovat koskeneet laite-eriä, joiden jonkin komponentti ei toimi Abitissa. Jos toimimattomat laitteet ovat jo koulun aulassa odottamassa, on vaihtoehtoja kolme:

  • Korvaa toimimaton laite USB-liitäntäisellä laitteella (esim. kuulokkeilla tai wifi-kortilla), jolla on Linux-tuki.
  • Hanki edellä kuvatulla tavalla asiantuntija, joka etsii YTL:lle ratkaisun laitteen toimimattomuuteen.
  • Odota ja toivo, että seuraavassa Abitti-versiossa mukana oleva uusi kernel sisältäisi laiteajurin juuri tälle laitteelle.

Kahdesta ensimmäisestä koituvat kulut voivat olla merkittäviä. Jos kilpailutuksessa yhtenä vaatimuksena on ollut laitteen toiminta uusimmalla Abitti-versiolla, on kustannusten maksaja selvä. Jos tulevassa kilpailutuksessa haluaa antaa toimittajalle liikkumavaraa, voi erikseen mainita, että laitteen osana voi toimittaa ulkoisia lisälaitteita Abitti-yhteensopivuuden varmistamiseksi. Toisaalta hävinneiden ja viallisten USB-adapterien kanssa voi vuosien varrella joutua epätoivoon.

Ensi syksyn koneita myydään jo nyt

Laitetoimittajat valmistautuvat jo nyt ensi syksynä aloittavien ykkösten lukiotaipaleen alkuun. Juuri tänään liitimme Abittiin erään laitetoimittajan ohjeen mukaiset muutokset. Korjaukset osoittautuivat toimivaksi ja voimme ottaa ne mukaan lokakuussa julkaistavaan Abitti-versioon.

Me täällä YTL:ssä toivomme, että komponenttien saatavuus paranee, jotta uudet lukiolaiset saavat opiskeluun sopivat kannettavat. Toivomme myös, että komponentti- ja laitevalmistajat muistavat huolehtia laitteidensa Linux-tuesta, jotta Abitista ei muodostu kohtuutonta rajoitetta lukiolaisille soveltuvien laitteiden kaupalle.

Omaan käyttöjärjestelmään perustuvalla ratkaisulla mennään vielä useamman vuoden ajan, mutta seuraavan digikokeen pohdintaa ollaan käynnistämässä.

Haluatko keskustella laitehankinnoista tai Abitin laitetuesta? Ilmoittaudu keskustelutilaisuuksiin oheisella lomakkeella.