Sairaana kokeissa

Sairaana kokeissa

Jos ylioppilaskokelas haluaa saada erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnossa sairauden tai vamman perusteella, hänen tulee tehdä järjestelyistä hakemus ylioppilastutkintolautakunnalle. Hakemus tehdään yhteistyössä lukion rehtorin kanssa. Hakemukseen tulee käyttää tarkoitukseen laadittua lautakunnan lomaketta.  Lomakkeessa on luettelo erityisjärjestelyistä, joita kokelaan on mahdollista hakea. Hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus, josta käy selville kokelaan vamma tai sairaus. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä, mitä erityisjärjestelyjä kokelaalla on ollut lukioaikana. Jos kokelas ei ole tarvinnut erityisjärjestelyjä lukioaikana, tulee hakemuksessa perustella, miksi niitä tarvitaan ylioppilastutkinnon suorittamisessa. 

Mikäli kyseessä on pitkäaikainen sairaus tai pysyvä vamma, erityisjärjestelyhakemus tehdään viimeistään kokelaan ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa tutkintoon.

Jos kokelas sairastuu äkillisesti ennen kokeita, rehtori voi ottaa yhteyttä lautakuntaan erityisjärjestelyjen saamiseksi.  Lupa voidaan tällöin myöntää suullisesti. Hakemus tehdään sen jälkeen kun kokelas on hankkinut lääkärintodistuksen sairaudestaan. Toisaalta sähköisen asioinnin kautta lautakuntaan toimitettu hakemus voidaan käsitellä hyvinkin nopeasti.

Äkillisesti sairastuneen kokelaan on myös mahdollista saada erityisjärjestelyä, joita varten ei tarvitse tehdä hakemusta lautakunnalle.

Jos rehtori joutuu siirtämään kokelaan erilliseen tilaan juuri ennen koetta tai kokeen aikana, tällaisesta järjestelystä ei tarvitse tehdä hakemusta. Esimerkiksi äkillinen vatsatauti on sairaus, jonka perusteella kokelas voi tarvita erillisen tilan.

Kokelas, jolle tulee äkillinen käsivamma juuri ennen kokeita, voi rehtorin päätöksellä saada tietokoneen käyttöoikeuden paperisissa kokeissa. Hakemusta ei tällöin tarvitse tehdä mutta järjestelystä tehdään merkintä koepöytäkirjaan ja kokelaan lääkärintodistus lähetetään lautakuntaan. Lisäksi rehtorin pitää varmistaa, että kokelaan käyttämässä tietokoneessa ei ole ylimääräisiä tiedostoja ja ohjelmia. Lisäksi tekstinkäsittelyohjelmasta on poistettava oikeinkirjoituksen tarkistus. Myös verkkoyhteys on kielletty.

Äkillisesti sairastuneen kokelaan kannattaa myös harkita ilmoittautumisen mitätöintiä. Tällöin kokelas ei osallistu kokeeseen vaan tekee yhdessä rehtorin kanssa lautakunnalle hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja liittää mukaan esim. lääkärintodistuksen. Koetta, johon ilmoittautuminen on mitätöity, ei lasketa kyseisen aineen kokeen suorituskerraksi. ilmoittautumisen mitätöinti ei kuitenkaan lisää tutkinnon suorittamisaikaa.

Toisaalta kokelaan tutkinnon suorittaminen voi olla sellaisessa vaiheessa, että hän haluaa osallistua kokeeseen sairaudesta huolimatta.  Jos kokelaalla ei tällöin ole mahdollisuutta saada erityisjärjestelyjä, hänen kannattaa kuitenkin toimittaa koululle selvitys terveydentilastaan. Kyseessä voi olla esim. lääkärin, psykologin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittama todistus. Tällöin sairaus voidaan ottaa huomioon arvostelussa.

Markku Rytkönen
tutkintosihteeri