Abitin hyödyntäminen matematiikan kurssikokeissa

Abitin hyödyntäminen matematiikan kurssikokeissa

Syksyllä 2016 aloittaneet lukio-opiskelijat ovat ensimmäisiä, jotka ovat opiskelleet uuden lukion opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelman mukaan matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja,tilasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä. Tärkeää on myös arvioida apuvälineiden hyödyllisyyttä ja käytön rajallisuutta.Esimerkiksi kaikille matematiikan opiskelijoiden yhteisellä MAY1-kurssilla on tavoitteena, että opiskelija käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Kuluvana lukuvuonna lukioiden matematiikan opettajat ovat pähkäilleet, miten näitä oppimistavoitteita saavutettaisiin. Myös digitaalisen ylioppilaskoejärjestelmän tulisi aikanaan mahdollistaa näiden tavoitteiden saavuttamisen arvioiminen, kun uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat pääsevät osoittamaan osaamistaan matematiikan ylioppilaskokeessa keväällä 2019.

Ylioppilaskoejärjestelmä ei saisi estää järkevien asioiden tekemistä lukioissa. Opettajilla täytyy säilyä pedagoginen vapaus päättää niistä välineistä, joilla he opetussuunnitelman tavoitteita lähestyvät. Tästä syystä YTL on pyrkinyt välttämään sellaisten tilanteiden syntymistä, missä sen tekemät teknologiset valinnat sanelevat, mitä välinettä opetuksessa pitäisi käyttää. Esimerkiksi matematiikan ohjelmistojen joukosta ei valittu “YTL:n matematiikan ohjelmistoa”, vaan koejärjestelmässä on ollut toukokuusta 2016 asti neljä lukio-opetuksessa käytettyä matematiikan ohjelmistoa. Niitä voidaan myös lisätä, mikäli lukioista viestitään tarpeesta.

Vaikka koejärjestelmä ei ole vielä kaikin puolin valmis matematiikan kokeen osalta, niin Abitti-kurssikoejärjestelmää voi jo nyt hyödyntää opiskelijoiden ja opettajien tutustuttamiseen digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi tätä helpottamaan marraskuussa kahden lukion matematiikan opettajan esimerkkikokeet MAY1-kurssille sekä järjesti heidän isännöimän webinaarin.

Abitti-koejärjestelmän avulla pääsemme YTL:ssä näkemään, miten järjestelmää jo nyt käytetään kurssikokeissa. Järjestelmän kehittämisen yhteydessä olemme selvitelleet erilaisia kokeita ja vastauksia, joita järjestelmällä on tehty. Alla otteita parista Abitti-vastauksesta Sami Laitilan kokeesta Joensuun lyseon lukiosta pitkässä matematiikassa sekä Paraisten lukiosta lyhyestä matematiikasta - tietenkin abittimaisesti kuvankaappauksin. Ylioppilastutkintolautakunta ei vastaa näiden kokeiden ja vastauksien sisällöstä tai niiden arvioinnista, ja ne julkaistaan tässä opettajien ja opiskelijoiden luvalla. Muusta hyödyntämisestä täytyy sopia tekijöiden kanssa erikseen.

Opiskelijoiden vastauksia

Opiskelijoiden vastauksia

Thomas Vikberg

erityisasiantuntija