Yhteenvetoa kevään digitaalisista ylioppilaskokeista

Yhteenvetoa kevään digitaalisista ylioppilaskokeista

Kevään tutkintokerran viimeinen digitaalinen ylioppilaskoe järjestettiin maanantaina. Kokelaita kevään digitaalisissa kokeissa oli runsaat kaksi kertaa enemmän kuin syksyllä 2016. Yhteydenottojen määrä pysyi kuitenkin samalla tasolla kuin syksyllä. Prosentuaalisesti yhteydenottojen määrä putosi siis roimasti. Tärkeintä ei kuitenkaan ole määrä, vaan laatu.

Viime syksynä tyyppivikoja olivat palvelintikkuihin ja kuuntelukokeeseen liittyneet ongelmat. Nyt keväällä kokelaiden tekniseen valvontaan liittyvä ominaisuus tuotti muutamia kymmeniä yhteydenottoja, mutta muita tyyppivikoja ei sitten ollutkaan. Valvonta-asiaan osasimme valmistautua jo ennalta, eikä soittajien tarvinnut odotella vastausta pitkään. Toimenpiteeksi riitti kokelaan tikun vaihtaminen ja toimittaminen meille tutkittavaksi.

Tyyppivikojen sijaan tukipyynnöissä oli kyse hyvin erilaisista pulmista. Tälläkin kertaa muutamassa verkossa oli vikatilanteita, jotka ratkottiin eristämällä viallisesti toiminut verkon osa. Uusi kuuntelukoe toimi syksyn koetta paremmin, koska yhteydenottoja tuli vain muutamia. Videoissa ei ollut ongelmia, mutta muutama kokelas kuuli vain osan ääninäytteistä. Yhdessä tapauksessa ongelma ratkesi päivittämällä palvelimella olleet mediatiedostot.

Teknisesti selkeimpiin ongelmiin lukeutuivat sähkökatkot, joita oli muutamia. Pisin katko kesti runsaan tunnin, jonka aikana lukio ja lautakunta keskustelivat tiiviisti erilaisista mahdollisista poikkeusjärjestelyistä. Sähkökatkoissa ei menetetty kokelaiden tietoja ja kokeen suoritus jatkui sähköjen palauduttua normaalisti.

Joidenkin ongelmien syy jäi koepäivän aikana selvittämättä. Yhdessä tapauksessa kokelaalle soitettiin äänitteet kokonaan koejärjestelmän ulkopuolelta varajärjestelyn kautta. Kokeen jälkeen valvontatietoja selatessamme olemme löytäneet muutamat USB-kuulokkeet, jotka eivät vain kerta kaikkiaan selviytyneet jonkin tietyn ääninäytteen soittamisesta tällä Linux-ytimen versiolla. Jatkossa tämä tieto pitäisi välittää kokeen valvojalle ja kokelaalle kokeen aikana.

Kaikkein hämmentävin tapaus oli kuitenkin erään kokelaan kohtaama katoavan vastauksen tapaus. Olemme kuulleet aiemminkin vastaavista yksittäistapauksista, mutta tällä kertaa pääsimme haastattelemaan valvojaa ja kokelasta perinpohjaisesti. Yksi varmistettu vastaavan ongelman aiheuttaja on Dell-merkkisten kannettavien tietokoneiden BIOS-ohjelmisto [http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19593360], mutta tässä tapauksessa koneen merkki ja katoamistapa olivat erilaiset. Vaikka tilanne oli kokelaalle luonnollisesti järkyttävä, hänenkin koesuorituksensa saatiin mukaan arvosteluun. Tämäntyyppisissä tilanteissa kokeen jatkamista voisi helpottaa se, että vastauksesta voisi tarvittaessa palauttaa aiemman version.

Useat palvelinongelmat tuntuivat liittyvän USB-tikkuihin. Palvelinten epämääräisiä hyytymisiä ei tapahtunut onneksi kokeen aikana, mutta palvelinten käynnistämisen ja sammuttamisen yhteydessä kylläkin. Kevään Abitti-kehitysohjelmaan yritetään kovasti saada mahdutettua ensimmäinen askel kohti USB-tikutonta koetilan palvelinta ja varapalvelinta, jotta sitä ehdittäisiin testata vielä toukokuun kurssikoeviikolla ennen syksyn yo-koetta. Toukokuun tikkupäivityksen sisältö tiedetään varmasti huhtikuun loppupuolella.

Tutkintokerrasta jäi siis jonkin verran kotiläksyjä ja järjestelmän kehittäminen jatkuu. Keväällä näkyvimmät muutokset liittyvät matematiikan, fysiikan ja kemian erityiskysymyksiin. ”Kaavaeditorin” kehittäminen on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja tiedotamme lisää sen aikataulusta myöhemmin tällä viikolla.

Tärkeintä on kuitenkin se, että yhdenkään kokelaan vastaukset eivät ole kadonneet. Valtaosa kokelaista on suorittanut digitaalisen ylioppilaskokeen täysin ongelmitta ja yksittäisissä ongelmatapauksissakin koe on voitu suorittaa loppuun. Tässä suhteessa ylioppilaskokeen digitalisointi on edelleen onnistunut. Suuri kiitos tästä kuuluu tietysti kurssikokeissa Abittia käyttäneille opettajille ja opiskelijoille, joiden palaute on ollut elinehto sekä ohjelmiston että ohjeistuksen kehittämiselle.