Ongelmia ylioppilastutkinnon paperikokeissa?

Ongelmia ylioppilastutkinnon paperikokeissa?

Tämän tutkintokerran aikana minulta on kysytty, kuinka paljon ongelmia paperikokeissa on esiintynyt. Ylioppilastutkintolautakunta on tiedottanut avoimesti digitaalisen ylioppilaskokeen ongelmatilanteista, mutta paperisista kokeista vastaavaa tiedotusta ei ole tehty. Paperikokeen ongelmat sijoittuvat pitkälle ajanjaksolle koetta edeltävästä ajasta aina viimeistenkin tarkistusarvostelujen valmistumiseen, joten kevään tutkintokerran ongelmien tarkka määrä selviää vasta kesällä. Yksityiskohtia ei kuitenkaan kerrota tietoturvasyistä, sillä vilppiä harkitseville kokelaille ei haluta antaa lisätietoja.

Paperikokeiden tilaukset ja toimittaminen lukioille ovat kriittinen osa järjestelmää. Jos lukio ei ole tilannut tai saanut tarvitsemiansa kokeita, tilanne on haastava. Yleensä rehtorit kuitenkin huomaavat tilanteen ajoissa ja asia ehditään hoitamaan kuntoon jälkitoimitusten tai arkistokoulujen avulla. Tänä keväänä puuttuviin tehtäväpapereihin liittyviä yhteydenottoja on tullut muutama, ja tilanteet saatiin ratkottua ennen kokeiden alkua. Digitaalisissa kokeissa ei vastaavanlaisia jälkitoimituksia tarvita, sillä saman päivän kokeet tulevat kaikkien lukioiden ladattavaksi yhdessä koepaketissa. Tarvittaessa kokelas voi suorittaa digitaalisen kokeensa toisessa lukiossa ilman papereiden siirtelyä, kunhan rehtorit sopivat järjestelystä keskenään.

Paperisissa vastauksissa käsialojen tulkitseminen on kaikille tuttu haaste, mutta osalla kokelaista on ollut teknisiä vaikeuksia myös paperivastausten tuottamisessa. Tänäkin keväänä on selvitelty puutteellisia nimitietoja, vastauksia väärällä paperilla, epäselviä yliviivauksia ja ”luonnos”-sanan epäloogista käyttöä. Tämä selvittely jatkuu arvostelun valmistumiseen asti. Digitaalisessa kokeessa tämän tyyppisiä epäselvyyksiä on huomattavasti vähemmän.

Myös paperikokeen aloitus voi viivästyä tai koe keskeytyä. Tarkempi tieto tämän kevään viiveistä ilmenee aikanaan koepöytäkirjoista, joita ei ole vielä tarkasteltu. Tänä keväänä äidinkielen tehtäväpapereissa on ollut painojäljessä muutamia laatuvirheitä, mutta onneksi tehtäväpapereiden varakappaleet riittivät. Kielikokeita järjestettiin paperikokeena enää niin pieni määrä, että tänä keväänä on vältytty jokaisen tutkintokerran tyyppiongelmilta - CD-levyjen vakavilta vikatilanteilta. Kokonaisen CD-levyn vikaantuminen aiheuttaa kokeen viivästymisen vähintään tunnilla, kun lukiossa odotetaan toisen CD-levyn vapautumista tai uutta CD-levyä arkistokoulusta. Lyhytkestoisia teknisiä häiriöitä kuullunymmärtämisen osuudessa esiintyi tänäkin keväänä. Kokeita myös keskeytyi tänä keväänä koko koetilaa koskeneiden häiriöiden johdosta. Myös digitaalisissa kokeissa viivästymisiä tai keskeytymisiä voi tapahtua eri syistä. Kaikissa poikkeustilanteissa on oleellista pitää kokelaat rauhallisena. Rehtori ja valvojat saavat tarvittaessa lautakunnasta neuvoja erilaisiin ongelmatilanteisiin ja keskeytymisajan hyvittämiseen. Tilanteen ratkaisemisen jälkeen kokelaat voivat jatkaa suoritustaan ja menetetty koeaika hyvitetään kokelaalle.

Tänä keväänä muutama paperinen koesuoritus on kadonnut pysyvästi. Näitä tapauksia emme käsittele julkisesti, vaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen yritetään löytää ratkaisuja. Tähän mennessä kymmeniä paperisia koesuorituksia on ollut tilapäisesti kateissa tai väärässä paikassa siten, että lukiosta on otettu yhteyttä lautakuntaan. Niistä tilanteista, joissa kokelaan puuttuvat suoritukset löytyvät lukion kassakaapin kätköistä tai muista paikoista, ei yleensä edes ilmoiteta lautakuntaan. Näitäkin tapauksia lienee useissa lukioissa. Paperinen koesuoritus on itsessään korvaamaton eikä siitä ole varmuuskopioita, jolloin oikeudenmukaisen ratkaisun löytäminen kokelaan tilanteeseen on haastavaa. Digitaalisessa kokeessa kokelaan suoritus on varmuuskopioituna sekä kokeen aikana että kokeen jälkeen.

Tämän kevään paperiset kokeet ovat sujuneet pääosin hyvin ja kaikkiin ongelmatilanteisiin on löydetty ratkaisuja. Koesuoritukset jatkavat kuitenkin vielä matkaansa paikasta toiseen eri puolilla Suomea, ja uusia ongelmatilanteita ratkotaan kevään mittaan. Syksyn ylioppilastutkinnossa lähes kaikki kokeet ovat jo digitaalisia. Digitaalisessa kokeessa kokelaan ylioppilastutkinnon valmistuminen ei ole kiinni varmuuskopioimattomasta paperisesta vastauksesta. Ja mikä tärkeintä, kokelas pääsee näyttämään aiempaa laajemmin opetussuunnitelman perusteiden mukaista osaamistaan.