Oppi kevään yo-kokeista: Virtuaalipalvelimet pystyyn!

Oppi kevään yo-kokeista: Virtuaalipalvelimet pystyyn!

Ylioppilaskokeet ovat jännittävä tilanne sekä kokelaille että koetta järjestäville tahoille. Tälläkin tutkintokerralla kaikki digitaalisen kokeen koesuoritukset saatiin arvosteltavaksi, vaikka joissakin koetiloissa tämä ei sujunut täysin ongelmitta.

Uutta kevään 2018 digikokeissa oli uusien kokeiden lisäksi kokelaiden määrä. Englannin pitkän oppimäärän kokeeseen osallistui yli 20 000 kokelasta, kun syksyn 2017 isoimpaan koepäivään osallistui yhteensä runsaat 15 000 kokelasta. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun ylioppilaskokeissa USB-muistilta käynnistettävän koetilan palvelimen lisäksi lukiot saivat käyttää tikuttomia, virtuaalikoneisiin perustuvia palvelimia.

Eniten teknisiä ongelmia oli tälläkin tutkintokerralla ensimmäisenä ja toisena digikoepäivänä. Silloin kohdattiin kaikki verkkoihin ja käynnistymättömiin palvelimiin liittyvät ongelmat, joita oli tällä kerralla vain muutamia. Molemmat olivat tuttuja aiemmilta tutkintokerroilta.

Kokeen lataamisessa ongelmia

Ensimmäinen ja lopulta ainoa kokonaan uudenlainen ongelma havaittiin ensimmäisenä vieraiden kielten koepäivänä. Koetehtävät sisältävän tiedoston lataaminen joillekin koetilan palvelimille ei onnistunut. Koska digitaalisesti suoritettavien kielikokeiden määrä oli nyt suurempi kuin viime syksynä ja erityisesti kielten kokeissa käytetään paljon audio- ja videomateriaalia, oli tehtävätiedoston koko aiempia suurempi.

Tehtävätiedoston latauksen yhteydessä tehtävätiedoston salakirjoitus avataan ja tiedostot talletetaan palvelimelle. Tämä kuluttaa paljon muistia ja prosessorin laskentatehoa. Muutamissa palvelimissa purkaminen ylitti sille varatun aikarajan, jolloin palvelin luovutti ja työ piti aloittaa alusta. Abitti-tuessa ongelmaan reagoitiin tekemällä näille lukioille uudet, opetuskielen mukaiset tehtäväpaketit, jolloin tiedostojen koko pieneni puoleen ja lataus onnistui.

Koepäivän jälkeen huomattiin, että siirtotikulla (USB2 vai USB3) ja jopa USB-jatkojohdon käytöllä siirtotikun ja koneen välissä saattoi olla ratkaiseva merkitys lataamisen onnistumiselle. Kaikissa tutkituissa tapauksissa lukioiden palvelimet täyttivät YTL:n laitevaatimukset.

Koetehtävätiedostot tulevat tuskin pienenemään nykyisestä. Koetehtävätiedostojen lataamiseen tehdään muutoksia ennen syksyn 2018 ylioppilaskoetta. Suosittelemme myös käyttämään siirtotikkuna USB3-muistia, mikä nopeuttaa tehtävätiedoston lukemista tikulta.

Palvelimia nurin iltapäivän pitkinä tunteina

Aiempien tutkintokertojen perusteella tiesimme jo odottaa yhteydenottoja iltapäivällä, kun koetilan palvelintikut alkavat reistailemaan. Tikkujen laatuerojen vuoksi ongelmia tulee muutamalle tikulle jokaisena tutkintopäivänä. Tyypillisesti ongelma näkyy kaatuvana varapalvelimena tai siten, että valvojan näyttö näyttää kokelailla olevan tietoliikenneongelmia. Hidastelun vakavuudesta riippuen vika voi näkyä myös kokelaille tietoliikennehäiriöinä, jolloin koesuoritukset ja tiedostot eivät tallennu palvelimelle.

Tällä kerralla päädyttiin vaihtamaan palvelimien molemmat tikut. Ensin synkronoitiin palvelin uudelle varapalvelintikulle, käynnistettiin varapalvelin palvelimeksi ja lopulta synkronoitiin uusi varapalvelintikku. Kun yhteen synkronointiin menee noin vartti, joutuivat kokelaat odottelemaan operaation valmistumista vähintään puoli tuntia.

Palvelintikkujen laatuongelmiin on jo olemassa ratkaisu. Tutkintokerralla käytössä oli noin parikymmentä virtuaalikoneisiin perustuvaa tikutonta palvelinta, jotka kaikki toimivat täysin ongelmitta. Tikuttomat palvelimet ovat nopeita, luotettavia ja niitä käyttäen päästään eroon palvelinkoneiden boottiongelmista.

Lautakunnassa näemme, että USB-tikkuihin perustuvia palvelimia käytetään tulevaisuudessa vain muutaman kokelaan koeverkoissa tai poikkeustilanteissa. Näinä päivinä julkaistavissa ylioppilastutkinnon yleisissä määräyksissä ja ohjeissa on tämän suuntaisia rajoituksia. Syksyn 2018 tutkintokerralla USB-muisteihin perustuvia palvelimia saa käyttää enintään 100 kokelaan tutkintoverkoissa. Keväällä 2019 vastaava tutkintoverkon enimmäiskoko on 50 kokelasta. Näissä lukemissa on ollut kevään aikana liikettä ja olen moneen kertaan itsekin puhunut isommista raja-arvoista.

Ylärajat tuntuvat ehkä pieniltä, mutta useimmat lukiot voivat tehdä kokeen nykyisillä laitteilla. Tutkimme lukioiden palvelinrautaa kevään yo-kokeiden perusteella ja näyttäisi siltä, että nyt käytössä olevien palvelimien tehot riittävät tikuttomiin asennuksiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Häiriö teknisessä valvonnassa

Valtaosa koepäivän yhteydenotoista koski häiriötä kokelaan teknisessä valvonnassa. Tämä ilmoitus näkyy valvojan näytöllä, jos kokelaan tietokoneessa ei ole voitu suorittaa teknistä valvontaa. Ilmoituksessa ja valvojan ohjeessa kehotetaan ottamaan näissä tilanteissa välittömästi yhteyttä lautakuntaan. Tiedossamme on lukuisia tapauksia, joissa yhteyttä ei ole otettu. Tämä on valitettavaa, koska tekninen valvonta on oleellinen osa kokeen tietoturvaa. Valvonnan epäonnistuminen voi olla merkki vilpistä tai sen yrityksestä.

Teemme jokaiseen ylioppilaskokeeseen jonkin verran edelliskerrasta poikkeavaa valvontaa ja säädämme häiriöilmoituksia siten, että tarpeettomia häiriöilmoituksia tulisi mahdollisimman vähän. Jokaiseen ilmoitukseen teknisen valvonnan epäonnistumisesta tai kokelaan verkkoyhteyden katkeamisesta on ehdottomasti reagoitava.

Eräässä tutkimassamme tapauksessa valvoja oli ottanut yhteyttä Abitti-tukeen klo 12.48 teknisen valvonnan häiriön vuoksi. Valvojan antaman tilannetiedon perusteella kokelaan tikku oli vaihdettu ja kokelas oli jatkanut kokeen suorittamista uudella tikulla. Kokeen jälkeen asiaa selviteltäessä kävi ilmi, että kokelaan kone oli kadonnut verkosta 12.34, mutta valvojat eivät ole tähän reagoineet. Kokelas on siis ollut valvonnan ulottumattomissa 14 minuuttia. Mitähän kokelas on sen aikana puuhaillut?

Syksyn kokeisiin pieniä säätöjä

Kevään tutkinnon kokemusten perusteella on tikkuihin jo tehty pieniä muutoksia ja samalla koeympäristön muutamat ohjelmat päivittyivät. Uutena ohjelmistona tikkuun tuli mukaan LoggerPro. Viimeiset säädöt ennen syksyn tutkintoa tehdään viimeistään toukokuun puolivälissä julkaistavaan Abittiin.

Syksyn tutkintokerralla uutuutena ovat fysiikan ja kemian digitaaliset kokeet. Tarkoitus on lisätä koesuorituksiin liitettävien kuvankaappausten maksimimäärää ja parantaa tiedostojen varmuuskopioinnin luotettavuutta. Pidämme tärkeänä myös kaavojen ja kuvien annotointia. Samalla on tutkittava tekstivastausten alleviivauksissa havaittuja ongelmia.

LibreOfficen päivitystä ja uuden GeoGebra 6:n tuomista nykyisen version rinnalle joudumme odottamaan ainakin syksyn tutkinnon jälkeiseen aikaan.

Kiitoksia ja virtuaalikoneita asentamaan

Onnistuneesta kokeesta kunnia kuuluu kaikille kokeiden järjestelyihin osallistuneille. Erityisesti haluan kiittää sitä rehtoria, jonka kanssa etsimme rauhallisesti ja järjestelmällisesti verkkovirhettä runsaan puolen tunnin ajan. Ja sitä valvojaa, joka muutti puhelimessa saamiensa ohjeiden perusteella koeohjelmistoa siten, että pystyimme vaihtamaan koetilan palvelimet käyttämään väärien valvojan tikkujen sijaan palvelintikkuja. En unohda niitäkään it-asiantuntijoita, jotka olivat valmiit uhraamaan viikonloppuaan virtuaalipalvelimien asentamista ja testaamista varten. Kaikki nämä asiat ratkesivat parhain päin ja tiedän, että monessa työyhteisössä on lisää sankareita. Kiitos teille kaikille!

Kevään ylioppilaskokeissa 21 lukiota käytti tikutonta virtuaalikoneisiin perustuvaa koetilan palvelinta ja varapalvelinta. Tikuttomat palvelimet toimivat hyvin. Seitsemässä lukiossa jouduimme vaihtamaan palvelintikut kesken tutkintopäivän. Tästä koituu vähintään puolen tunnin keskeytys kokelaille ja operaatio on todella jännittävä. Tähän mennessä se on aina onnistunut, mutta se voi myös epäonnistua. Siinä tapauksessa koe päättyy.

Toivon, että kaikki lukiot kokeilevat kevään aikana tikuttomia koetilan palvelimia Abitti-kurssikokeissa tai ihan vaan muutamalla ”testiopiskelijalla”. Minulla on vahva usko siihen, että tikuttomat palvelimet vähentävät sekalaisia ongelmia tutkintopäivinä.

 

Tutustu tikuttomaan koetilan palvelimeen webinaarissa!

  • to 19.4. klo 15.00-16.00 Miten virtuaalikone toimii ja miten sitä käytetään? Tallenne
  • ti 24.4. klo 14.00-15.00 Miten virtuaalikone toimii ja miten sitä käytetään? Tallenne
  • to 3.5. klo 11.00-12.00 Näin asennetaan Vagrant, VirtualBox ja koetilan palvelin Tallenne
  • ke 9.5. klo 10.00-11.00 Näin asennetaan Vagrant, VirtualBox ja koetilan palvelin Tallenne

Webinaariin löydät osoitteesta https://connect.funet.fi/ytl. Selaimessasi on oltava Adobe Flash -laajennus tai vaihtoehtoisesti voit käyttää iOS/Android-applikaatiota. Webinaareihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.