Syksyn kokeet: Onnistumisia ja laiskanläksyä

Syksyn kokeet: Onnistumisia ja laiskanläksyä

Syksyn 2018 ylioppilaskokeet ovat valtaosin takana. Arvostelu on jo valmis ja seuraava suurempi etappi on pisterajojen määritys ja tulosluetteloiden luominen. Syksyn tutkintokerran ensimmäisen kerran digitaalisesti suoritettavia kokeita olivat äidinkieli/modersmålet, suomi/ruotsi toisena kielenä, venäjä, fysiikka, kemia ja saamen kielet. Teknisellä puolella uutuutena oli velvoite käyttää virtuaalista koetilan palvelinta kaikissa yli 100 kokelaan tutkintoverkoissa.

Koetehtäviä päivitettiin viime hetkessä

Ylioppilaskokeiden laadinta alkaa hyvissä ajoin. Tyypillisesti koe on täysin valmiina kuukausia ennen koepäivää, mutta ihan aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Syksyn tutkinnossa lukiot joutuivat lataamaan toisen reaalipäivän koepaketin kolmeen kertaan.

Hyvää tilanteessa on se, että digitaalinen koe ylipäänsä mahdollistaa havaittujen virheiden korjaamisen viime metreille saakka. Huolta lautakunnassa aiheutti se, saammeko kaikille lukioille varmasti tiedon päivitetyistä tehtävätiedostoista. Tällä hetkellä käytössä ei ole sellaista menettelyä, joka estäisi virheellisen koepaketin käytön tutkinnossa. Työajatus on se, että kokeen salauksen purkamiseen tarvittavasta purkukoodista osa toimitettaisiin nykyiseen tapaan ja osa koepäivänä julkisesti. Koepäivänä jaettava koodi toimisi vain lopulliseen tehtäväpakettiin. Jos koodin jakeluun tulee muutoksia, niistä tiedotetaan lukioita tammikuun loppuun mennessä.

Virtuaalikoneet toimivat hyvin

156 lukiota käytti syksyn tutkintokerralla virtuaalikoneisiin perustuvaa koetilan palvelinta. Valtaosassa lukioita virtuaalikoneet käynnistyivät ongelmitta, sillä tutkintoverkot palvelimineen oli testattu määräysten mukaisesti kuormitustestauksella jo aiemmin. Muutamassa pienemmässä tutkintoverkossa ensimmäisenä koepäivänä päätettiin siirtyä käyttämään vanhaan tapaan palvelintikkuja, kun kaikki ei h-hetkellä toiminutkaan.

Ei virtuaalikoneiden käyttöönotto täysin ilman kommelluksia sujunut. Jännittävimmät hetket koettiin, kun erään lukion koetilan palvelimen ja varapalvelimen isäntäkoneiden levyt täyttyivät kesken kokeen. Tämä pysäytti virtuaalipalvelimet paused-tilaan. Siivoustoimenpiteiden jälkeen virtuaalikoneet jatkoivat toimintaansa täysin ongelmitta. Tämän tapauksen perusteella pyysimme kaikkia lukioita tarkastamaan koetilan palvelimien vapaat levytilat. Onneksi vain muutaman lukion palvelimet vaativat toimenpiteitä.

Tärkein tavoite virtuaalikoneiden käyttöönotossa oli päästä eroon USB-muistitikkujen ”väsymisestä” kesken tutkintopäivän. Kun kevään 2018 tutkinnossa vaihdettiin USB-tikut kesken tutkintopäivän noin kymmenessä tapauksessa, ei syksyn tutkintokerralla tikkuvaihtoja tarvinnut tehdä lainkaan.

Syksyn kokemusten perusteella suosittelemme kaikille virtuaalipalvelimien hallintaan YTL:n Naksu-ohjelmaa. Sen käyttö on yksinkertaista eikä vaadi komentorivillä operointia. Ongelmatilanteiden hoito sujuu helposti, kun virtuaalikoneita hallinnoidaan kaikissa lukioissa samalla tavalla. Naksuun on jo tehty muutoksia syksyn tutkintokerran kokemusten perusteella ja lisää on tulossa ennen kevään tutkintokertaa, mm. virtuaalipalvelinten palautus alkutilaan.

Kuuntelunäytteet ja kadonneet vastaukset palaavat

Vieraan kielen kokeen kuullun ymmärtämisen osakokeen kuuntelunäytteisiin liittyvien ongelmatilanteiden käsittely ei ole vielä kaikille kristallinkirkasta. Tämän käsityksen saimme koepäivien puheluiden ja kokeen jälkeen tulleiden teknisen häiriön ilmoitusten perusteella. Joillekin kokelaille epäselvää on se, että teknisissä häiriöissä tulee ottaa valvojaan välittömästi yhteyttä. Kaikki valvojat eivät välttämättä hallitse kuuntelunäytteiden palauttamista. Äänitteen palauttaminenhan on perusteltua, jos kokelas ei teknisen syyn vuoksi ole kuullut äänitettä.

Noin tusinassa tapauksessa kokelas on ilmoittanut vastauksen tai sen osan puuttuvan. Jokainen tapaus on tutkittu tarkkaan. Yleisin syy tekstin katoamiseen on se, että kokelas on itse poistanut koevastausta epähuomiossa, eikä ole osannut hyödyntää kumoamistoimintoa (Ctrl-Z). Kahdessa tapauksessa kokelaan tietokone käyttäytyi aivan kuin näppäimistön askelpalautin (backspace-näppäin) olisi jumiutunut pohjaan. Teknisten häiriöiden tapauksessa kokelaille on annettu tapauskohtaisesti lisäaikaa tai palauttamalla jo valmis koesuoritus arvosteluun koejärjestelmän varmuuskopioilta.

Kokelaan koesuoritus talletetaan koetilan palvelimelle, varapalvelimelle ja ylioppilaskokeessa myös kokelaan tikulle. Vastauksensa tuhonneelle kokelaalle näistä varmuuskopioista ei tällä hetkellä ole hyötyä koetilanteessa. Tätä asiaa tullaan kehittämään kevään ylioppilaskokeisiin.

Joissakin teknisissä ongelmatapauksissa kokelaan kone on käynnistetty uudelleen, vaikka kaikki koesuoritukset ja tiedostot eivät ole kopioituneet palvelimelle turvaan. Tämän estämiseksi koeympäristön yläpalkkiin on lisätty ikoni, joka kertoo kokelaalle, toimiiko koesuoritusten ja tiedostojen automaattinen varmuuskopiointi. Tämä on hyvä lisätieto myös valvojalle, joka harkitsee kokelaan koneen ongelman korjaamista uudelleenkäynnistyksellä. Se ei ole hyvä ajatus, jos kaikki tiedot eivät ole tallentuneet palvelimelle.

Mitä muuta tiedämme nyt?

Syksyn koepäivät opettivat monenmoista pientä:

  • Kahden ensimmäisen koepäivän aamut ovat tukinumerossa kaikkein vilkkaimmat. Turhan monessa lukiossa kokeen alku lykkäytyy jonkin yksinkertaisen vian vuoksi. Siksi suosittelemme kevään tutkinnossa kuormitustestausta kaikille yli 10 kokelaan tutkintoverkoille. Virtuaalikoneisiin perustuvilla palvelimilla kuormitustestaus oli pakollinen jo syksyllä. Lisäksi järjestämme kiireisimmille tunneille lisää vastaajia.
  • Henkilöllisyyden ja valitun kokeen tarkastaminen on tärkeä vaihe. Tälläkin tutkintokerralla liian moni kokelas valitsi ja valvoja vahvisti väärän kokeen. Tähän yritetään tehdä parannusta jo kevään tutkintoon. Jos koetilaan tuotaisiin ilmoittautumistiedot, voisi järjestelmä auttaa tässä tärkeässä vaiheessa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan lukioille viimeistään tammikuun lopussa.
  • Henkilötunnuksen oikeellisuuden ja kokelaan henkilöllisyyden tarkastamisen tärkeyttä ei voi kyllin korostaa. Koetilanteessa syötetyn henkilötunnuksen pitää olla sama kuin henkilöllisyystodistuksessa. Jos kokelas tunnistetaan muulla tavoin, henkilötunnuksen pitää olla sama kuin koepöytäkirjassa.
  • Saimme runsaasti yhteydenottoja teknisen valvonnan häiriöistä, mikä on hyvä asia. Ilmoitus tarkoittaa, että kokelaan tietokoneessa ei ole voitu ajaa koeympäristön tekniseen valvontaan liittyviä ohjelmia. Jokainen ilmoitus on potentiaalinen vilppitapaus ja siksi ilmoituksiin on tärkeä reagoida. Valvonnasta vastaavaa algoritmia kehitetään jokaisella tutkintokerralla, jotta vääriä hälytyksiä tulisi aina edelliskertaa vähemmän.

Keväällä vuorossa on digitaalinen matematiikka

Kun aloitin sähköisen ylioppilaskokeen kehittämisprojektissa keväällä 2013, tuntui ensimmäinen sähköinen koepäivä syksyllä 2016 todella kaukaiselta. Tänä syksynä paperiset koetehtävät lähtivät lukioihin kuin varkain. Lautakunnan kansliassa ei enää koskaan pakata koetehtäviä - paitsi tiedostoihin. Aika on mennyt todella nopeasti.

Syksyn fysiikan ja kemian kokeiden jälkeistä keskustelua seuratessani en olisi voinut olla tyytyväisempi. Oliko koe liian helppo, liian vaikea, oliko liian uudistusmielinen vai liian konservatiivinen? Kattaako se opetussuunnitelman ja ovatko painotukset oikeita? Tällainen keskustelu on seurannut jokaista ylioppilaskoetta sadan vuoden ajan ja tällaisena se pysyy, oli koe sitten paperinen tai digitaalinen. Ei mitään uutta auringon alla.

Tältä pohjalta on hyvä jatkaa ensimmäiseen digitaaliseen matematiikan ylioppilaskokeeseen, johon on enää neljä kuukautta aikaa. Matematiikan koepäivä päättää digitaalisen ylioppilaskokeen siirtymäajan, jonka lautakunta asetti toukokuussa 2013.

Onnea!

Tiesittekö, että tutkintotodistuksia pakattaessa jokaisen kokelaan nimi lausutaan kansliassa ääneen? Olen ajatellut, että tällaisen tarkistusmenettelyn täytyy olla vuosikymmeniä vanha. Seuraavan kerran samat nimet kuulutetaan lukion juhlassa. Mikä kaunis tapa!

Onnea syksyn ylioppilaille!

Matti Lattu
projektipäällikkö