Kovalla työllä tutkinto sujui hyvin

Kovalla työllä tutkinto sujui hyvin

Syyskuu on kiireistä aikaa. Harrastukset alkavat, arki rullaa jo ehkä omalla painollaan ja viikonloput täyttyvät menoista. Lukioissa myös syksyn ensimmäinen jakso tapaa olla kovinkin kiireinen . Abitti-tuella kiireet alkoivat jo syyskuun alussa, kun lukioilta alkoi tulla yhteydenottoja koetilan palvelimien kuormatestauksesta.

Tälle syksylle kuormatestiä oli muutettu radikaalisti. Uusittu kuormatesti aiheuttaa huomattavan paljon kovemman ja monipuolisemman kuorman palvelimelle ja se todistetusti paljasti monia piileviä ongelmia koetilan palvelimien ja tutkintoverkon asetuksissa ja kokoonpanossa. Näitä esille tulleita ongelmia ratkottiin lukioiden kanssa Abitti-tuessa ja kehitystiimissä koko syyskuun alku.

Meille lautakuntaan palvelimille ja tutkintoverkoille asettamamme vaatimukset eivät näy kuin välillisesti. Kuormatestaaminen aiheuttaa paljon työtä, mikä on meillä hyvin tiedossa. Oppituntien päätteeksi tai ainoalla hyppytunnilla pitäisi tutkintoverkkoa kasata, viritellä ja päivitellä palvelimia ja lisäksi ajaa testiä toista tuntia, mikä vaatii vieläpä läsnäoloa, kun synkronointia pitäisi ensin odotella ja sitten vielä tulkita tuloksia elämää pidemmältä tulkintaohjeelta. Tällä kaikella aiheuttamallamme lisätyöllä on kuitenkin ollut hyvä tarkoitus, ja lukioissa onkin erittäin suurella pieteetillä noudatettu ohjeitamme. Haluamme kiittää tässä jokaista tutkintoverkosta ja palvelimista vastannutta henkilöä Hangosta Utsjoelle ja Aurinkorannikolta Joensuuhun. Teidän tekemänne työn ansiosta kymmeniä ongelmia on jäänyt kiinni ja varsinaiset koepäivät sujuivatkin rauhallisesti.

Suurin osa kuormatestissä esiin tulleista ongelmista johtui verkon suorituskykyongelmista, joihin virtualisoidun verkkokortin valinnalla on ollut vaikutusta. Monelle lukiolle onkin tullut tutuksi resepti virtio:n vaihtamisesta. Näistä verkkojen ja verkkokorttien ongelmista saatiin esimakua viime keväänä, mutta nyt näihin saatiin vasta kunnolla otetta. Lisäksi monissa lukioissa huomattiin verkkokorttikohtaisia nyansseja, kuten miten ne toimivat, kun verkkojohdon äkillisesti irrottaa. Monissa tilanteissa nämä asiat selviävät vain testaamalla.

Hankalimmaksi suorituskykyongelmaksi paljastui virtuaalipalvelimen kuormanjako tietyillä prosessoreilla. Varsin tehokaskin kone sopimattomilla asetuksilla saattoi paljastua kuormitustestissa täysin kyvyttömäksi suoriutumaan pienestäkään kuormasta. Suurimmat kiitokset haluankin lähettää niille kuormatestaajille, jotka jo hyvissä ajoin olivat meihin yhteydessä. Useiden yhteydenottojen ja aktiivisten selvittelyjen kautta löysimme vaihtoehtoisen konfiguraation virtuaalipalvelimelle. Tämä uusi version Vagrantfile-tiedostosta, niin kutsuttu v131, oli avaimena ratkaisuun useiden meille yhteyttä ottaneiden lukioiden ongelmiin. Nämä kuormatestaajat olivat myös merkittävässä asemassa asetusten testauksessa. Samalla paljastui, että joissakin lukioissa oli varsin tehokkaiden palvelimien suorituskykyongelmista kärsitty jo aiemminkin. Tämä uusi versio virtuaalipalvelimen asetuksista, joka itseasiassa käyttää vähemmän virtualisoituja säikeitä, mutta pyrkii jakamaan virtuaalipalvelimen säikeiden kuorman erillisille fyysisille prosessorin ytimille, on nyt käytössä uusimmissa Abitti-palvelimissa.

Tutkintopäivinä suorituskykyongelmilta pitkälti vältyttiin

Pahimmat tilanteet, joita viime keväänä kohdattiin, olivat verkkojen suorituskykyongelmat. Nyt näitä ei juurikaan tutkintopäivinä esiintynyt, ja muutamat nikottelut saatiin ratkaistua varsin nopeasti. Kimurantimmat ongelmat tulivat sähkökatkoista ja verkkolaitteen rikkoutumisesta. Niitä ei etukäteisvarautumisella juuri voi välttää. Tulipa Abitti-tukeen myös yhteydenotto sähkökatkosta, jonka aikana kokeen suorittaminen oli jatkunut normaalisti. Te lukiot olette mahtavia selvittämään ja ratkomaan ongelmia!

Määrällisesti eniten yhteydenottoja tuli teknisen valvonnan häiriöistä. Viimeisten viikkojen aikana tämä on työllistänyt muutamaa YTL:n kehitystiimiläistä ja uskomme, että ongelmavyyhti saadaan tältä osin selvitettyä kevääksi. Tutkimme kuitenkin vielä tilannetta Abitti-kokeissa, joissa toivottavasti tulevaisuudessa ilmoitukset vähenevät. Näistä ilmoituksista tutkintokokeissa olisi nyt, kuten myös jatkossa, tärkeää ilmoittaa meille.

Yhteydenottokynnyksen Abitti-tukeen soisi muutenkin, varsinkin tutkinnon aikana, olevan hyvin matalalla. Vaikka lukioissa osataan ratkoa ongelmaa, niin me täällä lautakunnan päässä olemme tietämättömiä tilanteesta, ellei meille näistä ongelmista kerrota. Palvelimen ja erityisesti varapalvelimen ohjetekstit saattoivat joissain tilanteessa johtaa harhaan. Ohjetekstejä onkin korjattu paremmin vastaamaan erityisesti virtuaalipalvelimia ja uusia ohjeita uusimmassa Abitti-julkaisussa. Virtuaalipalvelin on varsin vikasietoinen järjestelmä, ja vaikka palvelin kohtaisi ongelmia, hyvin harvassa tilanteessa kannattaa virtuaalista varapalvelinta käynnistää palvelimeksi. Mikäli Abitti-tukeen ei ongelmatilanteessa oteta yhteyttä, niin emme pysty antamaan parasta mahdollista ohjeistusta. Varapalvelimen käynnistäminen palvelimeksi ei sinänsä vaaranna koevastauksien säilymistä, mutta aiheuttaa kokeeseen hyvin ikävän, vähintään puolen tunnin, katkon. 

Naksukin saattoi parhaimmillaan onnistua kehräämään itsensä solmuun varmuuskopioinnissa. Tilanteeseen odotetaan parannusta lähiaikoina. Onneksi Naksun paheet eivät kokelaille näkyneet, vaan lähinnä aiheuttivat harmaita hiuksia rehtoreille.

Hyytyikö Geogebra kemiassa?

Kemian koepäivänä lautakunnan tukeen tuli useita yhteydenottoja Geogebran jumittumisesta ja toimintaongelmista. On aika tavallista, että yksittäisillä kokelailla esiintyy tietokoneen jumittumista tai yksittäisen ohjelman käyttöongelmia, eivätkä ensimmäiset ilmoitukset vaikuttaneet kovin hälyttäviltä. Pian kuitenkin selvisi, että tavanomaiset keinot kuten koneen uudelleenkäynnistäminen tai varakoneelle vaihtaminen ei auttanut. Tässä vaiheessa Abittituessa siirryttiin antamaan lähes jokaiseen koetilanteeseen soveltuvaa vakiovastausta: “Kokelasta kehotetaan tuottamaan parhaalla mahdollisella tavalla vastauksensa ja osaamisensa vastauslaatikkoon. Rehtori voi tarvittaessa tehdä teknisen häiriön ilmoituksen, jos tilanteesta on ollut oleellista haittaa suoritukselle.”

Jokainen häiriötilanne on erittäin valitettava ja ikävä kokelaalle. Koepäivän aikana on tärkeää kuitenkin varmistaa, että kaikki kokelaat jatkavat suorittamista, tuottavat osaamisensa näkyviin ja suoritukset saadaan talteen. Jälkikäteen tilannetta tutkitaan ja selvitetään. Lukioilta tulleiden ilmoitusten perusteella noin 200 kokelasta 36 lukiossa on kokenut eriasteisia ongelmia kemian kokeessa. Kemian kokeeseen oli ilmoittautunut 3 755 kokelasta.

Tehtävässä 10 pyydettiin piirtämään titrauskäyrä ja määrittämään NaOH-liuoksen kulutus käyrän ekvivalenttipisteessä kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Aineistossa oli 216 mittauspistettä. Lukioiden antamisen tilannekuvausten mukaan kokelaiden ongelmat ilmenivät pääasiassa siinä vaiheessa, kun he yrittivät määrittää piirretyltä käyrältä arvoja. Splinin sovittamisen jälkeen pistettä ei voinut asettaa käyrälle. Jonkin ongelmia ilmeni jo aineiston avaamisessa tai piirtovaiheessa. Ongelmia esiintyi sekä Geogebra 5 että Geogebra 6 -versiossa. Osa kokelaista sai apua koneen tai Geogebra-version vaihtamisesta. Monissa lukioissa Geogebraa oli käytetty myös ilman mitään ongelmia.

Tilanne vaikutti siis aika monimuotoiselta eikä yksiselitteistä vaikuttavaa tekijää tuntunut olevan. Ongelmalliseksi raportoitua ratkaisustrategiaa testattiin jälkikäteen hitailla ja nopeilla koneilla, Geogebran eri versioilla ja erilaisilla järjestyksillä. Ensimmäisissä testeissä ilmiötä ei saatu toistettua. Vasta myöhemmissä testeissä löytyi tilanteita, jossa ohjelma ei käyttäytynyt oletetulla tavalla. Kokelaiden kokemissa tilanteissa onkin todennäköisesti taustalla moninainen yhdistelmä suorituskykyyn ja ohjelman toiminnallisuuksiin liittyviä asioita.

Kokelaan kokema ongelma on voinut johtua esimerkiksi tällaisista tilanteista:

  1. Ohjelma on hidastunut tai jumittunut, kun käyttäjän pyytämät toimenpiteet ovat raskaita. Lautakunnan testissä suorituskyvyltään alarajoilla oleva kone teki työn hitaasti ja todella hitaasti, jos samanaikaisesti oli auki useita ohjelmia. Ohjelman toimintanopeuteen vaikuttaa sovitettavan käyrän tyyppi ja pisteiden lukumäärän tai alueen rajaaminen. Myös jyrkimmän kohdan etsimiseen on useita tapoja tangentin kulmakertoimesta silmämääräiseen tarkasteluun. 
  2. Aineiston avaamisen jälkeen ohjelmasta pitää avata tarvittavat toiminnot erikseen, sillä aineistossa annetaan pelkät mittauspisteet. Käyrän sovittamisen jälkeen pisteen laittaminen käyrälle ei onnistu ellei oikea ikkuna ole aktiivisena. Aineistossa on myös niin suuri pistetiheys, että piirtoalueen pitää olla myös suurennettuna siten, että hiirellä ei ole mahdollista osoittaa muita objekteja. Nämä ohjelman käyttötaidot ovat oletettavasti kokelailla hallussa siten, että pieni aika on kulunut ohjelman ominaisuuksien kokeilemiseen. 
  3. Muutamassa testitilanteessa käyrän sovittamisen jälkeen pistettä ei ole voinut laittaa käyrälle. Ilmiö saatiin toistettua vasta usean kokeilukerran jälkeen, eikä sitä saatu toistettua säännönmukaisesti. Ilmiöön saattaa vaikuttaa toimintojen käyttöjärjestys, sovitettavan käyrän tyyppi tai mittausalueen suurentaminen. Kyseessä voi olla ohjelman ominaisuus tai virhetilanne.
  4. Edellisten yhdistelmiä tai muita eri strategioiden tuottamia ongelmatilanteita

Kokeilujemme perusteella tehtävän titrausaineistoa pystyy Geogebrallakin johdonmukaisesti käsittelemään ja analysoimaan ilman suuria ongelmia useilla strategioilla. Esimerkiksi aineiston rajaaminen tai pistejoukkoon sopivan polynomifunktion sovittaminen on ohjelmalle oleellisesti kevyempi operaatio suorittaa ja jatkokäsitellä kuin varsin monimutkainen splini-funktio.

Lautakunta kokeilee testikoneella kaikkien tiedostojen avautumisen ennen koepäiviä. Yksittäisessä tehtävässä kokelas voi käyttää useita eri ohjelmia ja kaikilla niillä useita erilaisia oikeita ja virheellisiä ratkaisustrategioita. Valitettavasti kaikkea ei ole mahdollista testata. Ongelmia ja virheitä voi esiintyä missä tahansa kokelaan koneen sovelluksessa. Tapahtuipa mitä tahansa, hyvä yleisohje on että, kokelas tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla osaamisensa vastauslaatikkoon.

Arvostelu on vielä kesken, joten siihen voi ottaa kantaa vain yleisellä tasolla. Sensorikokous voi ottaa huomioon, miten mahdollinen ongelmatilanne on vaikuttanut ko. tehtävään vastaamiseen. Tällöin voidaan esimerkiksi hyväksyä erilaisia vastauksia ja vastaustapoja, joissa kokelaan osaaminen ilmenee. Koetilanteessa tapahtunut häiriö voidaan ottaa huomioon arvostelussa rehtorin tekemän häiriöilmoituksen perusteella. Tällöin katsotaan, onko tilanteella ollut oleellista vaikutusta suorittamiseen, ja miten asia otetaan huomioon kokonaispistemäärässä. Esimerkiksi kokelaan kokemat useat keskeytykset voivat vaikuttaa jonkin verran suoritukseen ja tästä voidaan antaa jokin lisäpiste kokeen maksimipistemäärästä riippuen. 

Varsin ongelmaton tutkinto

Syksyn tutkintokertana tehtiin yhteensä 78452 suoritusta 398 koulussa. Abitti-tukeen tuli noin 400 yhteydenottoa tutkintopäivinä. 

Yksittäisiä ongelmia, jotka häiritsivät kokelaiden suoritusta, tuli joitakin vastaan. Matemaattisestikin todennäköisyys tällaisten ongelmien esiintymiselle on suuri kun koesuorituksia on tarpeeksi paljon, vaikka itse ongelma olisikin hyvinkin epätodennäköinen.

Jokaiselle kokelaalle juuri häntä kohtaava ongelma on tietenkin suuri ja siihen pyritään löytämään sillä hetkellä toimiva ratkaisu sekä keksimään keinoja tai korjauksia, että tilanne vältettäisiin tulevaisuudessa. 

Varsinkin tekniikasta johtuvia tapauksia tai mystisiksi ongelmiksi jääneitä tapauksia ei juurikaan ollut. Yleiskuva on, että syksyn 2019 tutkinto oli rauhallisin tähän asti. Näin digitaalisen tutkinnon pitää sujua. Tämä on uusi normaali. Keväällä sama uudelleen, mutta hieman suuremmalla kokelasmäärällä.