Syksyn 2020 ylioppilastutkinto sujui hyvin koronatilanteesta huolimatta

Syksyn 2020 ylioppilastutkinnon kokeet saatiin järjestettyä onnistuneesti lukioiden ja lautakunnan tiiviillä yhteistyöllä koronatilanteen laajenemisesta huolimatta. Syksyn tutkintoon oli ilmoittautunut kaikkiaan noin 46500 kokelasta, mikä on noin 7000 enemmän kuin syksyllä 2019. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kokeet järjestettiin noin 400:ssa lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Syksyn tutkinnossa kaksi reaalikoepäivää jaettiin neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyrittiin turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen lukioissa normaalia pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelailla oli myös mahdollisuus halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Tällä muutoksella pyrittiin helpottamaan erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi. Lisäksi yksittäisten kokeiden osittain maksuton uusiminen oli mahdollista niille kokelaille, jotka joutuivat keväällä muuttamaan suunnitelmiaan ja suorittamaan useita kokeita tiivistetyn koeviikon aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päivitti maskisuositustaan toisen tutkintoviikon torstaina. Myös Ylioppilastutkintolautakunta päivitti omaa koronasivuaan uuden maskisuosituksen mukaiseksi.

Syksyn tutkintokerran osallistujamäärältään suurin koepäivä oli englannin pitkän oppimäärän koe 16.9. Kokeeseen oli ilmoittautunut 21 670 kokelasta. Toiseksi suurimpaan eli fysiikan, historian ja psykologian koepäivään oli ilmoittautunut 12 253 kokelasta. Kaiken kaikkiaan syksyn kokeet sujuivat teknisten järjestelyjen osalta lähes ongelmitta, ja lukiot olivat valmistautuneet tutkintoon hyvin mm. tekemällä palvelinten ja tutkintoverkkojen kuormitustestauksia. Muutamissa lukioissa oli etenkin tutkintokerran ensimmäisten koepäivien aikana puolesta tunnista noin tuntiin kestäneitä viivästyksiä tai keskeytyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika. Suomen yli 17.9. kulkenut syysmyrsky aiheutti yhdessä lukiossa yli kolme tuntia kestäneen sähkökatkon. Sähköt saatiin takaisin aggregaatin avulla. Jos kokeen aikana tulee sähkökatko, lukioita on ohjeistettu keskeyttämään koe ja ajamaan palvelimet alas hallitusti varavirran avulla. Kokelaille hyvitetään sähkökatkoon kulunut aika täysimääräisesti. Tarvittaessa pitkän keskeytyksen aiheuttama häiriö voidaan ottaa huomioon arvostelussa.

Tutkintopäivien aikana Abitti-tuki vastaanotti noin 400 tukipyyntöä ja saman verran ilmoituksia häiriöistä kokelaiden teknisessä valvonnassa. Ilmoitus häiriöstä kokelaan teknisessä valvonnassa tarkoittaa, ettei kokelaan tekninen valvonta toimi. Tietokoneella tehtävässä kokeessa uskottava tekninen valvonta on oleellinen osa tasa-arvoista koesuoritusta ja olemme kiitollisia siitä, että lukiot ovat ottaneet häiriöt valvonnassa vakavasti. Teknistä valvontaa muutetaan jokaisella tutkintokerralla ja ensi kevään tutkintopäivinä valvontatoiminto toimii aiempaa häiriöttömämmin.

Teknisiä ongelmia koskeneiden yhteydenottojen lisäksi lautakuntaan tuli tutkintopäivien aikana yhteensä noin 300 yhteydenottoa muista asioista, esimerkiksi kokelaiden sairastumisesta, väärän kokeen aloittamisesta ja ilmoittautumistietoihin liittyvistä epäselvyyksistä.

Arvostelutyö on lukioissa loppusuoralla ja jatkuu vielä lautakunnassa sensoreiden tekemän lopullisen arvostelun parissa.

Ylioppilastutkintolautakunta kiittää lukioita hyvästä yhteistyöstä ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisessä poikkeustilan aikana.