Kevään ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

Uudet koepäivät ovat: 

ti 16.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
to 18.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame
pe 19.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 22.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
ti 23.3. uusi päivä matematiikka, lyhyt oppimäärä
ke 24.3. matematiikka, pitkä oppimäärä
to 25.3. uusi päivä biologia, filosofia, psykologia
pe 26.3. fysiikka, historia
ma 29.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 30.3. uusi päivä maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi
ke 31.3. kemia, terveystieto
ke 7.4. saamen äidinkielen koe

”Koepäivien muutoksilla lautakunta valmistautuu kevään koronavirustilanteeseen. Muutos tehdään nyt syksyllä, jotta kokelaat voivat valmistautua ja ilmoittautua haluamiinsa kokeisiin. Lukioilla on myös aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Kokelaat ilmoittautuvat kevään kokeisiin omaan lukioonsa 23.11. mennessä (1.12., jos kokelas on osallistunut syksyn tutkintoon). Jos kokelas on tehnyt ilmoittautumisen jo aiemmin, hänen kannattaa ottaa yhteyttä lukioon, jotta hän saa tarvittavat muutokset tehtyä ennen määräaikaa.

Kevään 2020 ilmoittautumisten perusteella voidaan arvioida, että kevään 2021 kokeisiin ilmoittautuu noin 40 000 kokelasta noin 130 000:een eri aineiden ja oppimäärien kokeeseen. Valtaosa kokelaista hajauttaa tutkinnossa suoritettavat kokeet kahdelle tai kolmelle tutkintokerralle. Kevään tutkintokerroilla valmistuu noin 25 000 ylioppilasta.  

Uusi aikataulu tasoittaa useissa lukioissa kokelasmääriltään suurten koepäivien koesuorituksia usealle päivälle. Tämä helpottaa poikkeavien koejärjestelyiden toteuttamista koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla. Reaalikokeiden arviolta noin 42 000 ilmoittautumista jakautuvat tasaisesti neljään koepäivään ja matematiikan noin 25 000 ilmoittautumista jakautuvat tasaisesti kahteen koepäivään.  Äidinkielen kokeet jäävät useissa lukioissa kokelasmäärältään suurimmiksi kokeiksi.

Kokelas voi normaalisti sisällyttää tutkintoonsa useita samalle päivälle sijoitettuja reaalikokeita vain hajauttamalla tutkinnon suorittamisen kahteen tai kolmeen tutkintokertaan. Nyt tehty muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä tai syksyllä 2020.

Lautakunta tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja seuraa koronavirustilanteen muuttumista. Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista poikkeuksellisista järjestelyistä koronainfosivullaan. Kokelaat ja huoltajat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa.

Haastattelupyynnöt: pääsihteeri Tiina Tähkä puh. 0295 338 201, erityisasiantuntija Robin Lundell puh. 0295 338 242

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi