Syksyn 2020 ylioppilastutkinnon tulokset

Lehdistötiedote, Helsinki 12.11.2020. Julkaisuvapaa heti.

Syksyllä 2020 valmistuu noin 3 500 ylioppilasta

Syksyllä 2020 ylioppilaaksi valmistuu noin 3 500 henkilöä. Uusista ylioppilaista noin 160 on suorittanut tutkintonsa pakolliset kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta syksyn 2020 aikana.

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 46 500 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 98 000.

Menestymistä ylioppilastutkinnossa voidaan kuvata useilla eri tavoilla. “Jokainen ylioppilas suorittaa tutkinnon omista lähtökohdistaan. Kaikista arvosanoista voi olla iloinen ja ylpeä!” kannustaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Syksyn 2020 ylioppilaiden paras arvosanapistemäärä on 60, jonka sai yksi henkilö.  Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0).

Syksyn 2020 ylioppilaista kolme henkilöä sai 7 laudaturia. Suoritettujen laudaturien määrä ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Tutkinnon jälkeen suoritettuja kokeita ei lasketa mukaan.

Syksyn tutkinto järjestettiin koronan varjossa

Ylioppilastutkintolautakunta muutti syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaettiin neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärän koepäivä jaettiin kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä turvattiin tutkinnon turvallista järjestämistä syksyllä  koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita oli mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Lautakunta antoi lukioille ohjeita myös koejärjestelyistä, lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä.

Koronavirustilanteen vuoksi lautakunta antoi erilliset ohjeet kokelaille, jotka eivät voineet osallistua kokeeseen esimerkiksi flunssaoireiden tai karanteenin vuoksi. Hakemusten perusteella noin 1 400 ilmoittautumista mitätöitiin, kun syksyn tutkinnossa yleensä mitätöidään 800-1000 ilmoittautumista. Tämän lisäksi kokelaat jättivät saapumatta noin 13 000 kokeeseen, mikä on noin 7 000 enemmän kuin vuosi sitten.

“Valitettavasti osa kokelaista joutui muuttamaan suunnitelmiaan syksyn koronatilanteen vuoksi. Suomalaisessa koulutuksessa ei kuitenkaan ole umpiperiä, vaan kokeita pääsee suorittamaan myös viiveen jälkeen,” toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Koulutuksen järjestäjät päättävät ylioppilasjuhlien järjestämisestä ja tiedottavat omia opiskelijoitaan juhlien ajankohdasta. Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä syksyn tuoreille ylioppilaille!  

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 12.11.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut syksyn 2020 ylioppilastutkinnon tulokset lukioille torstaina 12.11. klo 9.00 lautakunnan sähköisen tutkintopalvelun kautta. Myös syksyn 2020 pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa perjantaina 13.11.2020 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Ylioppilaiden nimien julkaiseminen

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä tai hakemuksia tutkintotulosten saapumisen jälkeen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). 

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista. 

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille keskiviikkona 18.11. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole kieltäneet nimensä julkaisua. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä keskiviikkona 18.11. aamupäivän aikana.

Syksyn tutkinnon tilastotietoja julkaistaan 12.11. alkaen

Syksyn 2020 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa torstaina 12.11. aamupäivällä ja päivitettynä keskiviikkona 18.11.

Syksyn 2020 ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan keskiviikkona 18.11. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen löytyvät Tilastot-osiosta.

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen. Ennen 1.8.2019 saakka voimassa olleen lain mukaan tutkinto valmistui, kun pakolliset kokeet oli suoritettu, eikä tutkintoon voinut lisätä kokeita sen jälkeen. Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivujen tilastotaulukoissa esiintyy toistaiseksi vanhan lain mukaisia tietoja.

Liitteet ja lisätiedot

Syksyn 2020 pisterajat

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkinnon tilastot

Tiedot vertailulukujen laskemista varten

Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi


Ylioppilastutkintolautakunta

Ylioppilastutkintolautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta ja järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä hetkellä lautakunnassa on 25 jäsentä ja n. 350 apujäsentä. Ylioppilastutkinnon hallinnosta ja teknisestä toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Kansliassa työskentelee noin 25 virkamiestä.