Kevään 2021 ylioppilastutkintoon ilmoittautuneet

Kevään 2021 tutkintoon on ilmoittautunut noin 47 000 kokelasta, noin 4 000 enemmän kuin keväällä 2020. Ilmoittautumisia on yhteensä noin 145 000 eri aineissa ja oppimäärissä, noin 11 000 enemmän kuin vuosi sitten.  Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa ilmoittautumis- ja uusintamäärien muuttumista. Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen lainsäädäntö on mahdollistanut aikaisempaa useampia uusimiskertoja. Tämän lisäksi ilmoittautumisiin ovat vaikuttaneet koronatilanne ja opiskelijavalinnan muutokset.

“Koronatilanne on vaikuttanut kokelaiden suunnitelmiin ja suoriutumiseen jo kahden tutkintokerran ajan. Uusimismahdollisuus on myös kokelaan etu, mutta korottamisen onnistuminen vaatii määrätietoista opiskelua”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Ilmoittautumismäärät ovat kasvaneet keväästä 2019 kevääseen 2021. Eniten kasvua on tapahtunut hyväksytyn kokeen uusimismäärissä, mutta myös hylätyn kokeen uusimisen ja kokeen ensimmäisen suorituskerran ilmoittautumiset ovat kasvaneet. Pitkällä aikavälillä ilmoittautumismäärät ovat kuitenkin matalammalla tasolla kuin kevään tutkintokerroilla vuosina 1993-2008.

Kaikkien kokelaiden on ollut mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta syksyn 2019 tutkinnosta alkaen. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Aiemman lainsäädännön mukaan hyväksyttyä koetta oli mahdollisuus uusia kerran ja hylättyä koetta kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Uuden lainsäädännön mahdollistamia uusimisilmoittautumisia hyväksyttyyn kokeeseen on keväällä 2021 noin 7 700 ja hylättyyn kokeeseen noin 200.

Tässä tiedotteessa kuvatut aikaisempien tutkintokertojen ilmoittautumistiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia kevään 2021 ilmoittautumistietoihin ja verkkosivujen tilastoihin. Niissä on otettu huomioon myöhemmin tehdyt mitätöinnit ja muut muutokset ilmoittautumistietoihin. Esimerkiksi keväällä 2020 noin 2 900 ilmoittautumista mitätöitiin erityisen painavasta syystä. 

Pylväsdiagrammi ensimmäisestä suorituskerrasta, hylätyn uusimisista ja hyväksytyn uusimisesta keväästä 2017 kevääseen 2021. Vastaavat tiedot on kuvattu tiedotteen taulukossa.

Kuva 1 ja taulukko (alla). Ilmoittautuminen ylioppilastutkinnon kokeisiin kevät 2017 - kevät 2021. 

 

  2017K 2017S 2018K 2018S 2019K 2019S 2020K 2020S 2021K
Ensimmäinen ilmoittautuminen 109 018 59 584 109 819 60 507 108 640 62 373 109 876 65 572 113 201
Hylätyn uusinta 2 903 2 734 2 988 3 382 2 969 3 833 3 664 4 529 4 506
Hyväksytyn uusinta 12 284 6 505 14 108 7 159 12 601
10 767

18 382 26 888 27 762
Yhteensä 124 205 68 823 126 915 71 048 124 210 76 973 131 922 96 989 145 469

 

Pylväsdiagrammissa on kuvattu ilmoittautumismäärät vuosina 1990-2021. Kevään tutkinnon ilmoittautumismäärät ovat suurimmillaan vuosina 1994-1998.

Kuva 2. Ilmoittautumiset ylioppilastutkinnon kokeisiin 1990 – 2021.

Kevään 2021 ylioppilastutkinto järjestetään 16.3.-7.4.2021. Lautakunta antaa lukioille ohjeita koejärjestelyistä, lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä. Lautakunta seuraa koronavirustilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Mahdollisissa tartunta- ja karanteenitilanteissa lukiot toimivat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

Kevään 2021 ylioppilastutkinnossa kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan erillisiksi pitkän ja lyhyen matematiikan koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan suorittaa sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä 2020 tai syksyllä 2020 oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

Lisätietoja

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Tilastot