Päivitetyt määräykset julkaistu

Lautakunta on päivittänyt yleiset määräykset ja ohjeet sekä niiden liitteinä olevat valvojan ohjeen ja koetilan teknisiä järjestelyjä koskevan ohjeen. Myös määräystä koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta on päivitetty. Reaaliaineiden, matematiikan ja kielten määräysten päivitykset julkaistiin jo aikaisemmin keväällä.

Yleisten määräysten ja ohjeiden keskeisimmät muutokset ovat:

 • Ylioppilastutkintotodistuksia päivätään jatkossa vain lautakunnan määräämille päiville. Lukion tulee ilmoittaa kokelaan oikeudesta ylioppilastutkintotodistukseen ennen lautakunnan määräämää ilmoituspäivämäärää. Tämä vaikuttaa niihin kokelaisiin, joista on aiemmin tehty ilmoitus siitä, etteivät he saa opintojaan valmiiksi. (Luku 1.5.7)
 • Tarkennettu, että lukio järjestää vain sellaiset kokeet, jotka voidaan sisällyttää lukion opetuskielellä suoritettavaan tutkintoon.
 • Rehtori voi nimetä valvojan, joka siirtää koesuoritukset lautakunnan arvostelupalveluun koepäivän jälkeen.

Valvojan ohjeen ja koetilan teknisiä järjestelyjä koskevan ohjeen keskeisimmät muutokset:

 • Koejärjestelmä varoittaa kokelasta, jos tämä on jättämässä vastauksia sallittua useampaan tehtävään.
 • Virtuaalisen palvelimen asennuksessa käytetään asennuskoodia Vagrantfile-tiedoston sijaan.
 • Valvojan tulee aina ottaa yhteyttä Abitti-tukeen, jos koetilan sähköt katkeavat. 
 • Uudet ohjeet siitä, miten valvojan tulee toimia, jos tulee ilmoitus häiriöstä kokelaan teknisessä valvonnassa.
 • Valvoja voi neuvoa kokelaita GeoGebra 6:n käyttöliittymän kielen valinnassa.
 • Valvoja voi neuvoa kokelaita PDF-tiedoston avaamisessa Okular-ohjelmalla.
 • Kokeen jälkeen koesuoritukset YTL:lle voi siirtää rehtorin lisäksi rehtorin nimeämä valvoja.
 • YTL muistuttaa, että koetehtäviä katsovien valvojien ei tule tehdä vastauslaatikoihin merkintöjä, koska ne aiheuttavat turhaa selvitystyötä koesuoritusten siirrossa.
 • YTL suosittelee valvojille Telegram-viestisovellusta vaativien vianselvitysten tukemiseksi.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevan määräyksen keskeisimmät muutokset:

 • Täsmennetty ohjeita järjestelyistä, jotka eivät vaadi erillistä hakemusta tai päätöstä.
 • Täsmennetty ohjeistusta erityisjärjestelyistä äkillisessä ja ennakoimattomassa tilanteessa.
 • Täsmennetty, miten koesuoritusta heikentävä syy otetaan huomioon arvostelussa.
 • Yksinkertaistettu määräystä ennen 1.8.2019 voimassa olleiden määräysten mukaan tehtyjen erityisjärjestelypäätösten voimassaolosta.