Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään terveysturvallisesti

Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään lukioissa 16.3.-7.4. terveysturvallisuus huomioiden. Tutkinto järjestetään lukioissa myös lukioiden etäopetuksen aikana.

Lukiot ovat varautuneet tutkinnon toimeenpanoon terveysturvallisesti Ylioppilastutkintolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä sähköpostitse ja koronatiedotussivulla.

Kevään 2021 ylioppilastutkinnon kokeisiin osallistuvia kokelaita suositellaan välttämään sosiaalisia kontakteja eli asettumaan omaehtoiseen karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi ennen tutkinnon alkua. Jos kokelaalla on koronavirustartuntaan viittavia oireita, hän ei saa olla lähikontaktissa muiden kanssa eikä osallistua kokeeseen, vaan hänen tulisi mennä koronavirustestiin. Tarvittaessa lukio voi konsultoida kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavaa yksikköä kokelaiden oireista ennen koepäivää tai koepäivän aikana.

Jos kokelas on asetettu tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämään karanteeniin, hän ei saa poistua karanteenipaikastaan, eikä olla kontaktissa muiden henkilöiden kanssa.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut karanteenissa olevaa kokelasta lähtökohtaisesti hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä ja osallistumaan kokeisiin seuraavalla tutkintokerralla. Jos lukio päättää selvittää, voisiko karanteenissa oleva kokelas osallistua kokeeseen erityisjärjestelyin, lukio tekee yhteistyötä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan yksikön kanssa.

Kokelaiden on tärkeä noudattaa lukion antamia ohjeita esimerkiksi koetilaisuuteen saapumisesta. Koetilaisuudessa suositellaan kasvomaskin käyttämistä koko kokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Jos terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön, suositellaan kasvot peittävän visiirin käyttöä.

Lisätietoja:

pääsihteeri Tiina Tähkä (YTL), puh. 029 533 8201
johtaja Tiina Silander (OKM), puh. 02953 30188