Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä

Kevään 2021 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Yhteensä 23 989 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 1 827 kokelasta enemmän kuin kevään 2020 kokeissa.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli noin puolen tunnin viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja.

Yhdessä lukiossa yhden kokelaan kokeen aloitus viivästyi teknisten ongelmien vuoksi noin neljä tuntia. Kyseisen kokelaan koe järjestetään poikkeavasti ja pitkän vieraan kielen arvosana muodostetaan kokeen ja lukion lähettämän raportin sisältämien tietojen perusteella. Vastaavanlaiset tilanteet ovat hyvin harvinaisia, mutta menettelyä on käytetty ongelmatilanteissa vuosien varrella.

”Häiriötilanne on kokelaalle aina valitettava. Yleensä kokelaiden kohtaamat tekniset ongelmat saadaan ratkaistua siirtämällä kokelas varakoneelle. Jos ongelma ei tavanomaisin keinoin ratkea, lautakunta voi ottaa tilanteen huomioon kokeen järjestelyissä ja arvostelussa”, pääsihteeri Tiina Tähkä toteaa.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote