Kevään 2021 ylioppilastutkinnon tulokset

Lehdistötiedote, Helsinki 18.5.2021. Julkaisuvapaa heti.

Keväällä 2021 valmistuu noin 24 700 ylioppilasta

Keväällä 2021 ylioppilaaksi valmistuu noin 24 700 henkilöä. Uusista ylioppilaista noin 600 on suorittanut tutkintonsa pakolliset kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta kevään 2021 aikana. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää kevään aikana, kun he saavat puuttuvat opintonsa suoritettua.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 47 000 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 145 000.

Menestymistä ylioppilastutkinnossa voidaan kuvata useilla eri tavoilla. “Jokainen ylioppilas suorittaa tutkinnon omista lähtökohdistaan. Kaikista arvosanoista voi olla iloinen ja ylpeä!” kannustaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Kevään 2021 ylioppilaiden paras arvosanapistemäärä on 89, jonka sai yksi henkilö. Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0).

Kevään 2021 ylioppilaista 3 henkilöä sai 11 laudaturia. Suoritettujen laudaturien määrä ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Laudaturien lukumäärästä kertovaan tilastoon ei lasketa mukaan tutkinnon jälkeen suoritettuja kokeita.

Jo kolmannet koronakirjoitukset

Ylioppilastutkintolautakunta muutti kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaettiin neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaettiin kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä turvattiin tutkinnon turvallinen järjestäminen koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita oli mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Lautakunta antoi lukioille ohjeita myös koejärjestelyistä, lähikontaktien vähentämisestä ja maskien käytöstä.

Koronavirustilanteen vuoksi lautakunta antoi erilliset ohjeet kokelaille, jotka eivät voineet osallistua kokeeseen esimerkiksi flunssaoireiden tai karanteenin vuoksi. Hakemusten perusteella mitätöitiin noin 1,4 % ilmoittautumisista. Tämän lisäksi kokelaat jättivät saapumatta noin 4,9 % kokeista. Keväällä 2020 mitätöintejä oli noin 2,2 % ja kokeista poisjääntejä 3,9 %. Keväällä 2019 mitätöintejä on ollut noin 1,1 % ja kokeista poisjääntejä 2,3 %.

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetuksen tavoitteet ovat samat etä- ja lähiopetuksessa ja kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana. Arvosanojen pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuneille kokelaille. Jos kokelas ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, hän voi uusia hyväksyttyä arvosanaa rajattomasti ja hylättyä arvosanaa kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla. 

“Kokelaat pääsivät näyttämään hyvin osaamistaan koronatilanteesta ja etäopetuksesta huolimatta. Kiitos lukioille ja kokelaille hyvästä valmistautumisesta ja turvallisesta toiminnasta!” toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Koulutuksen järjestäjät päättävät ylioppilasjuhlien järjestämisestä ja tiedottavat omia opiskelijoitaan juhlien ajankohdasta ja toteuttamistavasta.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä kevään tuoreille ylioppilaille!  

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 18.5.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut kevään 2021 tutkinnon tulokset lukioille tiistaina 18.5.2021 klo 9.00 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Myös kevään pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku –palvelussa keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Ylioppilaiden nimien julkaiseminen

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). 

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista.

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille maanantaina 24.5. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä maanantaina 24.5. aamupäivän aikana.

Kevään tutkinnon tilastotietoja julkaistaan 18.5. alkaen

Kevään 2021 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa tiistaina 18.5. aamupäivällä ja päivitettynä maanantaina 24.5.

Kevään ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan maanantaina 24.5. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen löytyvät Tilastot-osiosta.

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen.

 

Liitteet ja lisätiedot

Kevään 2021 pisterajat

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkinnon tilastot

Tiedot vertailulukujen laskemista varten

Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi