Alustavia tietoja syksyn 2021 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisista

Syksyn 2021 tutkintoon on ilmoittautunut noin 45 200 kokelasta, noin 1 300 vähemmän kuin syksyllä 2020. Ilmoittautumisia on noin 91 900 eri aineissa ja oppimäärissä, noin 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Syksyn 2021 ylioppilastutkinto järjestetään 13.-29.9.2021.

"Korona on vaikuttanut kokelaiden suunnitelmiin ja valmistautumiseen jo kolmen tutkintokerran ajan. Kokeita uusitaan paljon, mutta vähemmän kuin vuosi sitten", toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Syksyllä 2021 on noin 20 000 ilmoittautumista hyväksytyn kokeen uusintaan ja noin 4 500 ilmoittautumista hylätyn kokeen uusintaan. Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen lainsäädäntö on mahdollistanut aikaisempaa useampia uusimiskertoja. Tämän lisäksi ilmoittautumisiin ovat vaikuttaneet koronatilanne ja opiskelijavalinnan muutokset.

Kaikkien kokelaiden on ollut mahdollista uusia hyväksyttyjä kokeitaan rajoituksetta syksyn 2019 tutkinnosta alkaen. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat uusia hylätyn kokeen kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. 

Nämä syksyn 2021 ilmoittautumistiedot ovat alustavia, eivätkä ne ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien osallistumistietoihin, joissa on otettu huomioon myöhemmin tehdyt mitätöinnit ja muut muutokset ilmoittautumistietoihin.

Pylväsdiagrammi, jossa esitetään taulukon tiedot.

 

 

  kevät 2018 syksy 2018 kevät 2019 syksy 2019 kevät 2020 syksy 2020 kevät 2021 syksy 2021 alustavat
Ensimmäinen ilmoittautuminen 109 819 60 507 108 638 62 369 109 877 65 541 111 649 67 854
Hylätyn uusinta 2 988 3 382 2 969 3 832 3 663 4 523 4 424 4 477
Hyväksytyn uusinta 14 108 7 159 12 601 10 767 18 380 26 882 27 587 19 582
Yhteensä 126 915 71 048 124 208 76 968 131 920 96 946 143 660 91 913

Taulukko: Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon kevät 2018 - syksy 2021.

 

Lisätietoja

Haastattelupyynnöt: pääsihteeri Tiina Tähkä, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi


Muut yhteydenotot: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi


Tilastot ilmoittautumisista julkaistaan elokuun lopussa.