Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnon yleisten määräysten ja ohjeiden muuttamisesta kevään 2022 tutkintoon

Lainsäädännön muutokset edellyttävät muutoksia ylioppilastutkinnon määräyksiin. Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoja luonnoksesta yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin.

Lausuntoa pyydetään kolmesta kokonaisuudesta:

  • Uusi kompensaatiomalli
  • Määräysten selkeys hankalassa hallinnollisessa tilanteessa
  • Muita huomioita määräyksistä

Lausuntopyyntöä koskevat tiedot löytyvät oikeusministeriön Lausuntopalvelu.fi-palvelusta.


Lisätietoa antaa:

Erityisasiantuntija Thomas Vikberg
thomas.vikberg@ylioppilastutkinto.fi
+358 29 5338241