Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden määräyksiin muutoksia

Ylioppilastutkintolautakunnan määräyksiä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen osalta on muutettu. Päivitetyt määräykset julkaistiin kesäkuussa. Muutoksilla halutaan lisätä kokeiden arvioinnin selkeyttä ja yhdenmukaisuutta. Nyt tehdyt määräysmuutokset tulevat voimaan syksyn 2021 tutkinnosta lähtien. Muutokset koskevat kuuntelun avovastausten kriteereitä, lukutaidon ja lyhyen kirjoitustehtävän sekä avovastausten merkkimääriä.

Määräysmuutosten taustalla ovat olleet opettajilta ja sensoreilta tulleet toiveet pisteytyksen ja kriteereiden yksinkertaistamisesta ja selkiyttämisestä. Erityisesti lukutaidon tehtävän sekä lyhyen kirjoitustehtävän vastausten arviointi on koettu haastavaksi, kun arvosteluasteikko on ollut niin tiheä. Muutoksilla on pyritty tekemään näiden sekä kuuntelun avovastausten kriteeristöistä käytettävämpiä. Muutosten avulla myös määräysten sisältämät kriteerit sekä kunkin kokeen hyvän vastauksen piirteet toimivat aiempaa paremmin yhdessä.

Määräysmuutokset eivät vaikuta kokeen rakenteeseen tai sisältöihin vaan koskevat sen arviointia. Muutokset koskevat erityisesti lukutaidon ja lyhyen kirjoitustehtävän pisteytystä, jota on väljennetty arvioinnin yhdenmukaisuuden lisäämiseksi. Kirjoitelman pisteitys ja kriteerit ovat säilyneet ennallaan. Myöskään kuuntelemisen pisteet eivät muutu, vaikka kriteeristöä on selkiytetty. Kuuntelemisen avovastausten merkkimäärä oli aiemmin 100–350 ja nyt uusissa määräyksissä 200–350. Lukutaidon avovastausten merkkimäärä on poistettu määräyksistä ja se annetaan kunkin kokeen tehtävänannon yhteydessä ja se voi vaihdella.