Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Syksyn 2021 ylioppilastutkinto alkoi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Yhteensä 9 623 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 321 kokelasta vähemmän kuin syksyn 2020 kokeissa.

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä.

Muutamassa lukiossa oli kokeen alkuvaiheessa puolesta tunnista noin tuntiin kestäneitä viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.


Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote