Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Syksyn 2021 ylioppilastutkinto jatkui tänään toisen kotimaisen kielen kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 9 233 kokelasta, mikä on 697 kokelasta vähemmän kuin vuosi sitten. Näistä suurin osa (6 944 kokelasta) oli ilmoittautunut ruotsin keskipitkän oppimäärän kokeeseen.

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja.

Yhdessä lukiossa oli kokeen aikana noin tunnin kestänyt katko tutkintoverkon ja koetilan palvelimen ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote