Matematiikan koepäivä

Syksyn 2021 ylioppilastutkinto jatkui tänään matematiikan kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 8 946 kokelasta, mikä on 1 083 vähemmän kuin syksyllä 2020. Pitkän oppimäärän kokeeseen oli ilmoittautunut 3 219 kokelasta ja lyhyen oppimäärän kokeeseen 5 727 kokelasta.

Päivän koe on sujunut rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Muutamassa lukiossa oli kokeen aikana alle puoli tuntia kestäneitä viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote