Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen koepäivä

Syksyn 2021 ylioppilastutkinto jatkui tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. Yhteensä 10 207 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 342 kokelasta vähemmän kuin syksyn 2020 kokeissa.

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.


Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote