Syksyn 2021 ylioppilastutkinnon tulokset

Lehdistötiedote, Helsinki 11.11.2021. Julkaisuvapaa heti.

Syksyllä 2021 valmistuu noin 4 200 ylioppilasta

Syksyllä 2021 ylioppilaaksi valmistuu noin 4 200 henkilöä. Uusista ylioppilaista noin 200 on suorittanut tutkintonsa pakolliset kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta syksyn 2021 aikana. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää syksyn aikana, kun he saavat puuttuvat opintonsa suoritettua.

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 45 300 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 92 000.

Menestymistä ylioppilastutkinnossa voidaan kuvata useilla eri tavoilla. “Jokainen ylioppilas suorittaa tutkinnon omista lähtökohdistaan. Kaikista arvosanoista voi olla iloinen ja ylpeä!” kannustaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Syksyn 2021 ylioppilaiden paras arvosanapistemäärä on 60 (6 laudaturia ja 3 eximiaa), jonka sai yksi henkilö. Arvosanapisteiden summa ilmentää monipuolista ja korkeatasoista osaamista, jossa laudaturien lisäksi arvostetaan myös muita arvosanoja. Kokelaille lasketaan pisteet tutkinnon arvosanojen perusteella: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0).

Syksyn 2021 ylioppilaista yksi henkilö sai 8 laudaturia. Suoritettujen laudaturien määrä ilmaisee huippuosaamista tietyissä tutkintoaineissa. Laudaturien lukumäärästä kertovaan tilastoon ei lasketa mukaan tutkinnon jälkeen suoritettuja kokeita.

Syksyn tutkinto sujui rauhallisesti koronatilanteesta huolimatta

Syksyn 2021 ylioppilastutkinto oli jo neljäs tutkintokerta, joka järjestettiin poikkeuksellisissa oloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tutkinto järjestettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Lukiot varautuivat tutkinnon toimeenpanoon terveysturvallisesti Ylioppilastutkintolautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

Ylioppilastutkinnon kokeet laaditaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetuksen tavoitteet ovat samat etä- ja lähiopetuksessa ja kokeisiin tarvittava osaaminen on karttunut pidemmän ajan kuluessa lukio-opintojen aikana. Arvosanojen pisterajat asettuvat sen mukaan, kuinka haastavaksi kyseisen tutkintokerran koe osoittautuu kokeeseen osallistuneille kokelaille. Jos kokelas ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, hän voi uusia hyväksyttyä arvosanaa rajattomasti ja hylättyä arvosanaa kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

“Kokelaat pääsivät näyttämään hyvin osaamistaan koronatilanteesta huolimatta. Kiitos lukioille ja kokelaille hyvästä valmistautumisesta ja turvallisesta toiminnasta!” toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Koulutuksen järjestäjät päättävät syksyn ylioppilasjuhlien järjestämisestä ja tiedottavat omia opiskelijoitaan juhlien ajankohdasta ja toteuttamistavasta.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä syksyn tuoreille ylioppilaille!

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 11.11.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut syksyn 2021 tutkinnon tulokset lukioille torstaina 11.11.2021 klo 9.00 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Myös syksyn pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku –palvelussa perjantaina 12.11.2021 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät lautakunnan verkkosivuilta.

Ylioppilaiden nimien julkaiseminen

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §).

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista.

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille torstaina 18.11. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä torstaina 18.11. aamupäivän aikana.

Syksyn tutkinnon tilastotietoja julkaistaan 11.11. alkaen

Syksyn 2021 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa torstaina 11.11. aamupäivällä ja päivitettynä torstaina 18.11.

Syksyn ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan torstaina 18.11. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen löytyvät Tilastot-osiosta.

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen.

 

Liitteet ja lisätiedot

Syksyn 2021 pisterajat

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkinnon tilastot 

Tiedot vertailulukujen laskemista varten 

Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi