Pitkän venäjän arvostelussa muutoksia

Syksyn 2021 venäjän pitkän oppimäärän kokeen arvostelua on korjattu Ylioppilastutkintolautakunnan itseoikaisuna. Itseoikaisulla tarkoitetaan viranomaisen menettelyä, jolla aiemmin tehtyä päätöstä korjataan ilman hakijan erillistä pyyntöä. Lisäksi muita korjauksia on tehty kokelaiden tekemien oikaisuvaatimusten ja lukion tekemien tarkistuspyyntöjen perusteella.

Lautakunta on tiedottanut sähköpostitse niitä lukioita, joiden kokelaita piste- ja arvosanamuutokset koskevat. Kokelaat saavat tiedon mahdollisista muutoksista omasta lukiostaan. Kokelaat näkevät päivitetyt tietonsa myös Oma Opintopolku -palvelusta.

Ylioppilastutkintolautakunta pahoittelee tapahtunutta virhettä ja lukioille ja kokelaille aiheutuvaa ylimääräistä työtä. Lautakunta seuraa jatkuvasti arvostelun laatua ja kehittää laadunvarmistusprosessia. Lopullisen arvostelun yhdenmukaisuutta kehitetään sekä koko lautakunnan että kunkin ainejaoksen tasolla. Mahdollisuus oman koesuorituksen tarkastelemiseen ja oikaisuvaatimusprosessi ovat tärkeä osa kokelaiden oikeusturvaa.

Venäjän pitkän oppimäärän kokeessa tehtävässä 3.6 hyväksyttiin itseoikaisuna oikeiksi vastauksiksi molemmat tehtävässä olleet vaihtoehdot. Korjaus koskee yhteensä 178 kokelaan koesuoritusten arvostelua. Tämän muutoksen johdosta näiden kokelaiden pitkän venäjän kokeen kokonaispistemäärä nousee yhdellä pisteellä. Yhdeksän kokelaan venäjän kokeen arvosana nousee korjauksen seurauksena.

Tehtävänlaadinnassa tapahtunut virhe ilmeni valitettavasti vasta oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Tehtävien arvosteluperusteet ovat sensorikokouksen hyväksymiä. Arvosteluperusteet on päätetty käytettävissä olleen tilastollisen ja sisällöllisen analyysin perusteella. Oikaisumenettelyssä havaitun virheen korjaaminen olisi koskenut vain yksittäisiä kokelaita, mutta itseoikaisussa kaikki kokelaat saavat asianmukaiset pisteet muutettujen arvosteluperusteiden mukaisesti.

Toimintaohjeet kokelaille, joita muutokset koskevat

Kokelaiden tulee seurata ensisijaisesti oman lukionsa sähköistä viestintää. Kokelaat voivat myös itse katsoa tietonsa Oma Opintopolku -palvelusta. Kirjautuminen vaatii pankkitunnuksen, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Ylioppilastutkintolautakunta ei anna kokelaskohtaisia piste- ja arvosanatietoja puhelimitse.

Jos kokelas on ilmoittautunut kevään 2022 ylioppilastutkintoon ja haluaa mitätöidä ilmoittautumisensa tai tehdä muutoksia ilmoittautumistietoihinsa, hänen tulee olla yhteydessä omaan lukioonsa.

Jos kokelaiden saamissa todistuksissa on virheitä, virheellisten todistusten tilalle annetaan maksutta uusi todistus. Todistus toimitetaan lukioon.

Myös itseoikaisuna korjatusta arvostelusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut tilaisuus saada tieto muuttuneesta arvostelusta. Kokelaan tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajan tulee tässä tapauksessa ottaa yhteyttä lautakuntaan (lautakunta@ylioppilastutkinto.fi).

Tieto muuttuneesta arvosanasta tai kokonaispistemäärästä on suomalaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käytössä. Jos kokelas on hakenut opiskelupaikkaa, jossa tulokset otetaan huomioon ja jonka hakuaika on jo mennyt umpeen, hänen tulee olla yhteydessä oppilaitokseen ja varmistaa, miten tilanteessa tulee toimia.

Lisätietoja:

- Koesuoritukset nähtävillä Oma Opintopolku -palvelussa (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/)
- Kokelaiden yhteydenotot: oma lukio
- Mediayhteydenotot: pääsihteeri Tiina Tähkä, puhelin 0295 338 201