Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeilla. Kokeisiin on ilmoittautunut yhteensä 3 537 kokelasta. Eniten ilmoittautuneita on saksan kokeeseen: 1 014.

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Yhdessä lukiossa oli aamulla palvelinhäiriö, ja koe pääsi lukiossa alkamaan noin 45 minuuttia myöhässä. Häiriö koski noin viittä kokelasta.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote