Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen koepäivä

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeilla. Yhteensä 30 693 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 145 kokelasta vähemmän kuin kevään 2021 kokeissa. Suomen kokeeseen ilmoittautuneita on 28 471 ja ruotsin kokeeseen 2 212.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli puolesta tunnista noin tuntiin kestäneitä viivästyksiä tutkintoverkon ja koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote