Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä  

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Yhteensä 22 939 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 1 050 kokelasta vähemmän kuin kevään 2021 kokeissa. Valtaosa ilmoittautumisista oli englannin kokeeseen, ja niistä noin 40 % oli hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusintoja.

Kielten määrä ylioppilastutkinnossa on alhainen verrattuna siihen, miten paljon niitä opiskellaan lukiossa. Esimerkiksi viime vuonna äidinkielen lisäksi kahta kieltä opiskelleiden määrä oli noin 30 % suurempi kuin kaksi kieltä kirjoittaneiden (ks. kuvaaja).

Kuvaajan tiedot perustuvat Ylioppilastutkintolautakunnan tilastotietoihin ylioppilastutkinnon suorittaneista kokelaista ja Opetushallituksen Vipunen-tilastopalvelun tietoihin eri kieliä lukiossa opiskelleista opiskelijoista. Ylioppilastutkinnon suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneita henkilöitä, joiden opintotiedot eivät ole mukana Vipusen aineistoissa. Luvuissa on mukana myös kielten opintoja, joita on suoritettu vain muutamia kursseja.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli 15–30 minuuttia kestäneitä viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote