Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään matematiikan kokeilla. Lyhyen oppimäärän kokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 13 599 kokelasta, 542 enemmän kuin keväällä 2021. Pitkän oppimäärän kokeeseen ilmoittautuneita oli 14 709 eli 186 vähemmän kuin vuosi sitten.

Lyhyen matematiikan suosion lasku näyttää taittuneen. Silti yhä noin 10 % lyhyen oppimäärän suorittaneista jättää kokeen tutkinnostaan pois. Sen sijaan lähes kaikki pitkän matematiikan opiskelleet sisällyttävät sen tutkintoonsa.

Oheisen kuvaajan tiedot perustuvat Ylioppilastutkintolautakunnan tilastotietoihin ylioppilastutkinnon suorittaneista kokelaista ja Opetushallituksen Vipunen-tilastopalvelun tietoihin lukion matematiikan eri oppimäärien suorittaneista opiskelijoista. Ylioppilastutkinnon suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneita henkilöitä, joiden opintotiedot eivät ole mukana Vipusen aineistoissa.

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnalle on tullut yhteydenottoja tilanteista, joissa kokelailla on ollut teknisiä ongelmia aiempien vastausluonnosten palauttamisessa. Kokelaita on pyydetty sulkemaan selain ja käynnistämään se uudestaan. Joissakin tilanteissa koneen uudelleenkäynnistys on auttanut. Kokelaille hyvitetään ongelmien selvittämiseen kulunut aika. Lautakunta selvittää ongelman vaikutusta ja ottaa tarvittaessa asian huomioon arvostelussa. Rehtori voi tehdä hakemuksen kokeessa tapahtuneen häiriön huomioon ottamisesta arvostelussa, jos tilanteesta on ollut merkittävästi haittaa kokelaan suoritukselle.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote