Reaaliaineiden koepäivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 20 097 kokelasta. Eniten ilmoittautumisia oli kemian kokeeseen: 5 746.

Noin puolet kokelaista sisällyttää tutkintoonsa tasan kaksi reaalikoetta. Neljän tai useamman reaalikokeen kirjoittaminen on hyvin harvinaista. Kuvaajan luvut kertovat, kuinka monta reaalikoetta keväällä 2021 valmistuneet kokelaat ovat suorittaneet. Tutkintoa on mahdollista täydentää valmistumisen jälkeen.

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Yhdessä lukiossa oli kokeen aikana yli tunnin kestänyt katko tutkintoverkon ongelmien takia. Viivästys koski noin 120 kokelasta. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Päivitys klo 13.35: Tiedotetta päivitetty iltapäivällä sattuneen katkon tiedoilla. 

 

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote