Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään toisen kotimaisen kielen kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 7 652 kokelasta. Näistä 5 871 kokelasta oli ilmoittautunut ruotsin keskipitkän oppimäärän kokeeseen, mikä on 927 vähemmän kuin keväällä 2021.

Toisen kotimaisen kielen suosio osana ylioppilastutkintoa on säilynyt tasaisena viime vuosina, mutta vuonna 2021 ruotsin kokeen tutkintoonsa sisällyttäneiden kokelaiden määrä laski noin seitsemällä prosentilla.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli 15–30 minuuttia kestäneitä viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti.

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote