Ylioppilastutkintoon vaadittavien opintojen valmistumisesta ilmoitetaan jatkossa Koski-tietovarannon kautta

Lautakunta muuttaa tapaa, jolla lukio ilmoittaa tiedot ylioppilastutkinnon suorittamiseen oikeuttavat opinnot valmiiksi saaneista kokelaista. Muutos tulee voimaan kevään 2022 tutkinnosta alkaen. Muutos päivitetään Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin huhtikuun 2022 aikana.

Lautakunta saa tiedon kokelaan suorittamasta lukion oppimäärästä tai ammatillisen perustutkinnon valmistumisesta Opetushallituksen ylläpitämästä Koski-tietovarannosta. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on pitää Koski-tietovarannossa olevat tiedot ajan tasalla.

Tiedot suoritetuista opinnoista tulee päivittää kevään tutkinnon osalta Koskeen viimeistään 5.5.

Jatkossa rehtori ei ilmoita kokelaiden puuttuvista opinnoista lautakunnalle. Sähköisen asioinnin lomakkeet ”Ilmoitus lukion päättötodistusta tai ammatillisen tutkinnon todistusta vaille jääneistä” ja ”Ilmoitus kokelaan oikeudesta ylioppilastodistuksen saamiseen” poistuvat käytöstä. Suoritetuista opinnoista ilmoitetaan suoraan lautakunnalle vain, jos tietoa ei voida välittää Kosken kautta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ahvenanmaalaisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot tai ulkomaalaiset tutkinnot.

Muutos koskee myös kokelaita, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet tutkintoon vaadittavat (pakolliset) kokeet, mutta joista on tehty ilmoitus, etteivät he saa opintojaan valmiiksi.