Reaaliaineiden koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Kevään 2022 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 25 041 kokelasta. Eniten ilmoittautumisia oli fysiikan kokeeseen: 8 907.

Fysiikka oli selvästi suosituin reaaliaineen koe myös keväällä 2021. Tilanne kuitenkin muuttuu hieman, jos uusinnat jätetään pois: esimerkiksi vuonna 2021 valmistuneilla biologia oli yleisin ylioppilastutkintoon sisällytetty reaaliaineen koe.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli 30–60 minuuttia kestäneitä viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Lisäksi muutamassa lukiossa oli iltapäivällä kokeen keskeyttäneitä sähkökatkoja. Keskeytykset koskivat yhteensä noin kolmeasataa kokelasta, ja ne kestivät pisimmillään noin 1,5 tuntia. Kokelaille hyvitettiin viivästyksiin kulunut aika täysimääräisesti. Tarvittaessa pitkän keskeytyksen aiheuttama häiriö voidaan ottaa huomioon arvostelussa.

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. Jos kokeen aikana tulee sähkökatko, lukioita on ohjeistettu keskeyttämään koe ja ajamaan palvelimet alas hallitusti varavirran avulla. 

Kevään tutkinto alkaa -lehdistötiedote