Saamen äidinkielen ja kirjallisuuden koepäivä

Kevään ylioppilastutkinto päättyy tänään saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. 11 kokelasta on ilmoittautunut pohjoissaamen kokeeseen ja yksi kokelas inarinsaamen kokeeseen.  

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. 

Tutkinnon tulokset lähetetään lukioihin 17. toukokuuta.