Lautakunta yhtenäistää ylioppilaskokeiden merkkimäärärajoituksia

Ylioppilastutkintolautakunta yhtenäistää syksyn 2022 tutkinnosta alkaen eri kokeiden käytäntöjä vastausten merkkimäärärajoituksissa ja niistä seuraavissa pistevähennyksissä. Aiemminkin merkkimäärärajoitusten ylityksistä on voinut seurata pistevähennyksiä, mutta käytännöt ovat vaihdelleet kokeittain.

Pistevähennykset kuvataan yleisesti koekohtaisissa määräyksissä. Muutokset päivitetään määräyksiin kevään aikana. Sensorikokous voi päättää muista mahdollisista pistevähennyksistä. Tarvittaessa pistevähennyksiä täsmennetään hyvän vastauksen piirteissä.

Kokeessa kannattaa aina lukea huolellisesti koetehtävässä annetut ohjeet ja noudattaa niitä, jotta voi saavuttaa parhaat pisteet.

Koejärjestelmä varoittaa sallitun merkkimäärän ylittämisestä

Syksyn 2022 tutkinnosta alkaen ylioppilastutkinnon koejärjestelmässä on uusi ominaisuus, joka varoittaa, jos vastaus ylittää sallitun merkkimäärän. Koejärjestelmä näyttää vastauslaatikossa olevien merkkien määrän sekä vastauksessa sallittujen merkkien määrän vastauslaatikon alla. Jos vastauksen merkkimäärä ylittää sallittujen merkkien määrän, vastauslaatikon reunat muuttuvat punaiseksi ja koenäkymän alalaitaan ilmestyy punainen ilmoitus. Kun vastausta lyhennetään merkkimäärärajoituksen mukaiseksi, ilmoitus poistuu.


Kuva: Koejärjestelmän varoitusominaisuus kokelaan näkymässä.


Merkkimäärälaskuri ei ota huomioon kuvakaappauksia eikä kaavaeditorilla laadittuja merkkejä. Kuvakaappauksissa ja kaavoissa olevien merkkien laskeminen jää jatkossakin kokelaan vastuulle, jos tehtävän merkkimäärää on rajoitettu. Kokeisiin voi myös sisältyä aukkotehtäviä tai muita tehtäviä, joissa kokelaalta odotetaan hyvin lyhyttä, vain muutamien merkkien pituista vastausta. Näissä tehtävissä ei ole erillistä varoitusta merkkimäärärajoituksen ylityksestä.

Arvostelutyötä tekevä opettaja ja lautakunnan sensori näkevät arvostelupalvelussa vastauksen pituuden ja merkkimäärärajoituksen ylityksen prosentteina. Opettaja ja sensori tekevät pistevähennyksen määräysten ja hyvän vastausten piirteiden mukaisesti. Jos vastaus ylittää sallitun merkkimäärän, ensimmäisestä ylittävästä merkistä tehdään pistevähennys.

Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli

Avokysymysten yhteydessä kerrotaan suurin sallittu merkkimäärä. Merkkimäärä on sama suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä kokeessa. Kysymyksiin on edelleen tarkoitus vastata lyhyesti vain se, mitä kysytään. Kaikki muu tieto on ylimääräistä tietoa, ja se voi olla kysymyksen kannalta väärää. Odotettu vastaus mahtuu hyvin annettuun merkkimäärään myös kokonaisin virkkein vastattaessa. Täydet pisteet voi saada vain kysymyksen kannalta oikeaa tietoa sisältävä vastaus. Sallitun merkkimäärän ylityksestä seuraava pistevähennys ilmoitetaan koepäivänä julkaistavissa alustavissa hyvän vastauksen piirteissä.

Kirjoitustehtävissä pistevähennys tehdään enimmäispituuden ylittyessä heti ensimmäisestä merkistä. Ylipituudesta ei vähennetä pisteitä asteittain kasvavan pituuden mukaisesti. Kirjoitustehtävien pistevähennykset on kerrottu toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kokeiden määräyksessä.

Kirjoitustehtävien vähimmäispituudet ovat suosituksia. Alimittaisesta vastauksesta ei tehdä pistevähennystä, vaan vastaus arvostellaan arvostelukriteeristön mukaisesti. Alimittaisissa vastauksissa näyttö osaamisesta jää yleensä puutteelliseksi.

Kirjoitustehtävien pituudet pysyvät pääosin samoina. Toisen kotimaisen kielen keskipitkän oppimäärän ja saamen kielten lyhyen oppimäärän laajemman kirjoitustehtävän enimmäismerkkimäärät muuttuvat. Näissä kokeissa on ollut eniten tarvetta enimmäismerkkimäärien ylittämiseen.

 

Taulukko: Kirjoitustehtävät toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä.

  Tehtävä Kirjoitustehtävän pituus (merkkiä) Pistevähennys enimmäismerkkimäärän ylityksestä
Pitkä oppimäärä, englanti ja suomi Kirjoitustehtävä  700–1300  9
Pitkä oppimäärä, muut vieraat kielet Kirjoitustehtävä  700–1100  9
Keskipitkä oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä ja lyhyt oppimäärä saamen vieraan kielen kokeissa Laajempi kirjoitustehtävä  400–600  6
Keskipitkä oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä ja lyhyt oppimäärä saamen vieraan kielen kokeissa Lyhyt kirjoitustehtävä  200–350  3
Lyhyt oppimäärä, muut vieraat kielet Laajempi kirjoitustehtävä  300–450  6
Lyhyt oppimäärä, muut vieraat kielet Lyhyt kirjoitustehtävä  160–240  3

 

Reaaliaineet ja matematiikka

Reaaliaineiden ja matematiikan kokeisiin voi sisältyä jatkossakin joitakin merkkimäärärajoitettuja tehtäviä. Sallittu merkkimäärä asetetaan kullekin tehtävälle erikseen.

Mikäli tehtävänannossa on merkkimäärärajoitus, seuraa sen ylityksestä heti pistevähennys, joka tehdään sekä matematiikan että reaaliaineiden koekohtaisissa määräyksissä olevan taulukon perusteella. Merkkimäärärajoituksen soveltamisesta arvosteluun kerrotaan kokeen hyvän vastauksen piirteissä.

Suurimmassa osassa tehtävistä kokelas saa tuottaa niin pitkän vastauksen kuin haluaa ilman merkkimäärärajoituksia ja niistä seuraavia pistevähennyksiä. Tehtävässä voidaan myös antaa suositus sopivan vastauksen pituudesta. Suosituspituuden ylityksestä ei tehdä pistevähennyksiä. Yleensä kokelas saa ilmaistua osaamisensa parhaiten antamalla suosituksen pituisen vastauksen.

Äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeissa sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeissa on annettu suosituksia sopivan vastauksen pituudesta. Suosituspituuden ylityksestä ei tehdä pistevähennyksiä. Yleensä kokelas saa ilmaistua osaamisensa parhaiten antamalla suosituksen pituisen vastauksen.

 

Koekohtaiset määräykset 

 

Lisätietoja: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi