Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan 17.5.

Lautakunta toimittaa kevään 2022 tutkinnon tulokset lukioille tutkintopalvelun kautta tiistaina 17.5.2022 klo 9.00. Kevään pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa keskiviikkona 18.5.2022 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. Lisätietoa tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen lautakunnan verkkosivuilta.

Ylioppilaiden nimien julkaiseminen

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saadaan julkaista. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §).

Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä lukiota että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä viimeistään 5.5.

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille tiistaina 24.5. niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä tiistaina 24.5. aamupäivän aikana.

Kevään tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 17.5. alkaen

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee tiistaina 17.5. verkkosivuillaan lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan perustietoa kevään 2022 tutkinnosta.

Kevään 2022 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa tiistaina 17.5. aamupäivällä ja päivitettynä tiistaina 24.5.

Kevään ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan tiistaina 24.5. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja.

Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää kevään aikana, kun he saavat puuttuvat opintonsa suoritettua.

Liitteet ja lisätietoa

Kevään 2022 pisterajat

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkinnon tilastot

Tiedot vertailulukujen laskemista varten

Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi.

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi.

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi.