Tänä keväänä valmistuu noin 24 700 ylioppilasta

Lehdistötiedote, Helsinki 17.5.2022.

Keväällä 2022 valmistuu noin 24 700 uutta ylioppilasta. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää, kun kokelaat saavat puuttuvat opintonsa suoritettua. Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen.

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui 46 340 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 140 000. Kaikille pakollisen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi eniten ilmoittautumisia oli englannin pitkän oppimäärän sekä matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeisiin.

Kaikki ylioppilastutkinnon hyväksytyt arvosanat kertovat siitä, että kokelas on omaksunut lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Kevään 2022 ylioppilaiden arvosanapistemäärältään paras tutkintotodistus on 74 pistettä, jonka sai kaksi kokelasta. Suurin laudaturien määrä tänä keväänä valmistuneilla on kymmenen, jonka sai yksi kokelas. Laudaturista saa 7 arvosanapistettä.

“Kevään ylioppilailla on takana rankat korona-ajan opiskeluvuodet. Nyt on aika juhlia ylioppilaaksi valmistumista ja iloita jokaisesta arvosanasta approbaturista laudaturiin!", onnittelee pääsihteeri Tiina Tähkä.

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä tuoreille ylioppilaille!

Lähes 500 kokelasta valmistuu ylioppilaaksi yllättäen

Tänä keväänä lähes 500 kokelasta valmistuu ylioppilaaksi mahdollisesti tietämättään. Kokelaat ovat suorittaneet ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet jo aiemmin, mutta heidän opintonsa ovat olleet kesken. Kokelaiden joukossa on sellaisia, jotka ovat suorittaneet viimeiset kokeensa jo kymmeniä vuosia sitten. Kokelaiden opinnot ovat todennäköisesti valmistuneet vuosien varrella esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa tai toisessa lukiossa, kuin missä kokeet on suoritettu. Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteisen Koski-tietovarannon avulla tieto opintojen valmistumisesta on nyt saatu ylioppilastutkintorekisteriin.

Lautakunta saa keväästä 2022 alkaen tiedon kokelaan suorittamasta lukion oppimäärästä tai ammatillisen perustutkinnon valmistumisesta Koski-tietovarannosta. Koulutuksen järjestäjä pitää Koskessa olevat tiedot ajan tasalla. Aikaisemman käytännön mukaan lukio ilmoitti lautakunnalle ne kokelaat, jotka olivat suorittaneet tutkintoon vaadittavat kokeet, mutta jotka eivät olleet saaneet opintojaan valmiiksi. Kun ylioppilastutkintotodistukseen oikeuttavat opinnot oli suoritettu, lukio teki lautakunnalle uuden ilmoituksen. Uusi käytäntö korvaa kokonaan tämän aiemmin käytössä olleen menettelytavan.

Uusien ylioppilaiden todistukset lähetetään siihen lukioon, jossa kokelaat ovat viimeksi osallistuneet tutkintoon. Lukio toimittaa todistukset kokelaille. Kokelaan kannattaa myös itse olla yhteydessä lukioon, jos hän on nähnyt Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelusta valmistuneensa ylioppilaaksi.

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 17.5.

Ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukioille tiistaina 17.5.2022 klo 9.00 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Myös kevään pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla.

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista.

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Oma Opintopolku -palvelussa keskiviikkona 18.5.2022 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.

Lisätietoa tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuilla.

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille 24.5.

Sekä lautakunnalla että lukiolla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, lukion on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saa luovuttaa. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §).

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille pyynnöstä tiistaina 24.5., pois lukien ne ylioppilaat, jotka ovat pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä 5.5. määräaikaan mennessä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä, että nimilistoja käytetään toimitukselliseen tarkoitukseen ja että pyytäjä edustaa tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvaviestin välityksellä tiistaina 24.5. aamupäivän aikana.

Kevään tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 17.5. alkaen

Kevään 2022 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa tiistaina 17.5. aamupäivällä ja päivitettynä tiistaina 24.5.

Kevään ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan maanantaina tiistaina 24.5. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja. Ohjeet tutkinnon tietojen lataamiseen ovat Tilastot-osiossa.

Liitteet ja lisätietoa

Kevään 2022 pisterajat
Tutkintotulokset ja koesuoritukset
Oikaisuvaatimus
Ylioppilastutkinnon tilastot
Tiedot vertailulukujen laskemista varten
Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka@ylioppilastutkinto.fi.

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell@ylioppilastutkinto.fi.

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten@ylioppilastutkinto.fi.

Haluatko tiedotteet suoraan sähköpostiisi? Ilmoittaudu mediarekisteriin: mikko.salmi@ylioppilastutkinto.fi.