Tarkennuksia kevään 2022 ylioppilastutkinnon oppilaitoskohtaiseen dataan

Aiempien tutkintokertojen hyväksyttyjä kokeita ylioppilastutkintoonsa sisällyttäneiden ylioppilaiden sisällytetyt kokeet eivät näy tänään julkaistussa kevään 2022 tutkinnon oppilaitoskohtaisessa datassa. Nämä noin 60 ylioppilasta ovat aloittaneet tutkintonsa suorittamisen aiemmassa kolmen tutkintokerran  ja mahdollisten uusintakertojen tutkintokokonaisuudessa ja sisällyttäneet silloin suorittamiaan hyväksyttyjä kokeita nyt keväällä valmistuneeseen tutkintoonsa.

Kokelas voi sisällyttää hylättyyn tutkintoon sisältyneet hyväksytyt kokeet tai erilliskokeina suoritetut kokeet uuteen keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitettuun tutkintoon kuudelta edelliseltä tutkintokerralta. Tätä vanhempia kokeita ei voi sisällyttää tutkintoon. Kukin tutkintoon sisällytetty koe poistuu tutkinnosta kuuden tutkintokerran jälkeen kokeen suorittamisesta, jos tutkintoon vaadittavien kokeiden suorittaminen on edelleen kesken.

Aiempien hyväksyttyjen kokeiden kompensaatiopisteillä on mahdollista valmistua ylioppilaaksi, vaikka olisi saanut hylätyn arvosanan kevään 2022 ainoasta kokeesta.

Tavoitteena on, että myös sisällytetyt kokeet olisivat mukana tulevien tutkintokertojen datassa.