Uuden tutkintorakenteen mukaisissa ylioppilastodistuksissa on käytössä vanha todistuspohja  

Keväällä 2022 valmistuvien ylioppilaiden todistukset on lähetetty lukioihin tänään. Vaikka keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa ylioppilastutkinnoissa ei jaotella kokeita pakollisiin ja ylimääräisiin, on Ylioppilastutkintolautakunnan käyttämässä todistuspohjassa edelleen teksti: ”… ja saanut pakollisissa kokeissa seuraavat arvosanat”. Uuden tutkintorakenteen mukaisissa ylioppilastodistuksissa suoritetut kokeet on listattu tämän tekstin jälkeen.  
  
Ylioppilastutkintotodistus on laillinen ja käyttökelpoinen, vaikka termiä “pakollinen koe” ei käytetä keväällä 2022 uuden rakenteen mukaan suoritetuissa tutkinnoissa.   
  
Uuden tutkintorakenteen mukaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet kokelaat voivat halutessaan tilata uuden todistuksen maksutta Ylioppilastutkintolautakunnalta, kun uudistettu todistuspohja saadaan käyttöön syksyllä 2022. Asia koskee niitä noin 500 kokelasta, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa suorittamisen ja suorittaneet kaikki kokeensa tänä keväänä. 

Lautakunta pahoittelee kokelaille tästä mahdollisesti aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.