Yleiset määräykset ja ohjeet liitteineen päivitetty

Lautakunta on päivittänyt yleiset määräykset ja ohjeet sekä niiden liitteinä olevat koetilan teknisiä järjestelyjä koskevan ohjeen, kokelaan tietokonetta koskevan ohjeen ja valvojan ohjeen. Lautakunta tiedottaa määräysten ja ohjeiden päivityksestä jo tässä vaiheessa, jotta tieto olisi lukioiden käytössä heti syyslukukauden  alussa.

 

Yleisten määräysten ja ohjeiden keskeisimmät muutokset ovat:

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden maksuasetuksen mukaisesti tutkintoon osallistumisesta perittävä kiinteä perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon poistuu ja koekohtainen maksu korotetaan 34 euroon.
 • Lautakunta saa Opetushallituksen rekisteristä tiedon siitä, onko kokelas maksuttomuuden piirissä ja rekisteritietoihin pohjautuvan arvion maksuttomuuden päättymisajankohdasta. Kokelaan mahdollinen oikeus ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamiseen maksuttomasti katsotaan kevään tutkinnon osalta 1.3. tilanteen mukaan ja syksyn tutkinnon osalta 1.9. tilanteen mukaan.
 • Ohjeita  lukion rehtorin, opettajien ja muden tutkintoon järjestämiseen osallistuvien esteellisyydestä on muutettu. 
 • Ilmoittautumistiedot on toimitettava lautakuntaan viimeistään 11.6. syksyn tutkinnon osalta ja 7.12. kevään tutkinnon osalta.
 • Kokelaalla on oikeus tuoda koetilaisuuteen avaamattomissa pakkauksissa olevia henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tarvikkeita, kuten kuukautissuojia.
   

Koetilan tekniset järjestelyt: 

 • Tietyissä tilanteissa lukiot voivat lautakunnan luvalla ja ohjeistuksella kirjoittaa itse lautakunnan toimittaman levynkuvan avulla ylioppilastutkinnon kokeissa käytettäviä kokelaan koneen USB-muisteja omille USB-muisteilleen. Kirjoitetut USB-muistit tulee säilyttää samalla tavalla kuin lautakunnan toimittamat USB-muistit, ja muistin tiedot tulee ylikirjoittaa, kun lautakunnan määrittelemä säilytystarve päättyy.
 • Kokelaiden koneiden virtalähteet suositellaan mahdollisuuksien mukaan liitettävän sähköverkkoon jo ennen kokeen alkua häiriöiden välttämiseksi.
   

Kokelaan tietokonetta koskeva ohje: 

 • Kokelaan koneen keskusmuistin kooksi suositellaan 8 Gt.
   

Valvojan ohje: 

 • Valvoja voi ohjeistaa kokelasta katsomaan neuvoja koejärjestelmän ohjeista. Koejärjestelmän ohjeisiin on lisätty ohjeita koejärjestelmän käytöstä ja tyypillisten ongelmatilanteiden ratkaisemisesta.
 • Kokelas saa säätää koejärjestelmän ulkoasua  itselleen sopivaksi. Valvoja ei saa neuvoa, miten koejärjestelmän ulkoasua  säädetään, mutta voi neuvoa katsomaan koejärjestelmän ohjeista.
   

Yleiset määräykset ja ohjeet