Syksyllä valmistuu aiempaa enemmän ylioppilaita  

Lehdistötiedote, Helsinki, 10.11.2022.

Syksyllä 2022 valmistuu noin 4 300 uutta ylioppilasta eli noin sata enemmän kuin vuosi sitten. Ylioppilaita valmistuu vielä lisää, kun kokelaat saavat puuttuvat opintonsa suoritettua. Kokelas valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai laissa määritellyn muun tutkinnon tai koulutuksen. 

"Syksyllä valmistuu aiempaa enemmän ylioppilaita. Lukion voi suorittaa 3–4 vuodessa, ja osa ylioppilaista tähtää nimenomaan 3,5 vuoden opintoihin. Myös koronatilanne on vaikuttanut opiskelijoiden suunnitelmiin", Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä sanoo. 

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui 44 600 kokelasta. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 91 000. Eniten ilmoittautumisia oli englannin pitkän oppimäärän, biologian sekä äidinkielen ja kirjallisuuden kokeisiin. 

Kaikki ylioppilastutkinnon hyväksytyt arvosanat kertovat siitä, että kokelas on omaksunut lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot. Syksyn 2022 ylioppilaiden arvosanapistemäärältään paras tutkintotodistus on 69 pistettä (6 laudaturia, 4 eximia cum laude approbaturia ja 1 lubenter approbatur). Suurin laudaturien määrä tänä syksynä valmistuneilla on kahdeksan, jonka sai kolme kokelasta. 

Ylioppilastutkintolautakunta toivottaa onnea ja menestystä tuoreille ylioppilaille! 

Tutkinnon tulokset on toimitettu lukioille 10. marraskuuta 

Lautakunta on toimittanut syksyn 2022 tutkinnon tulokset lukioille tutkintopalvelun kautta torstaina 10.11.2022 klo 9.00. Myös syksyn pisterajat on julkaistu lautakunnan verkkosivuilla. 

Lukio voi ilmoittaa tulokset kokelaille heti. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa omasta lukiostaan lukion ilmoittamasta ajankohdasta alkaen. Kokelaat ovat ensisijaisesti yhteydessä omaan lukioonsa, jos heillä on kysyttävää tuloksista. 

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa perjantaina 11.11.2022 klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen.  

Lisätietoa tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön. 

Kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä perustellun oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisemisesta. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat lautakunnan verkkosivuilla

Lautakunta luovuttaa ylioppilaiden nimet tiedotusvälineille 17. marraskuuta 

Tutkinnon suorittaneiden ylioppilaiden nimiä ei julkaista Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla tietosuojasyistä. Sekä lautakunnalla että lukiolla on kuitenkin oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt lukiolle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu.  

Jos lukio on esittänyt lautakunnalle tarkistuspyyntöjä, jotka vaikuttavat ylioppilaaksi valmistumiseen, lukion on odotettava, että lautakunta on käsitellyt ne, ennen kuin nimet saa luovuttaa. Oikeus nimien luovuttamiseen julkaistavaksi perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017, 15 §). 

Lautakunta luovuttaa tiedotusvälineille torstaina 17.11. aamupäivällä niiden ylioppilaiden nimet, jotka eivät ole pyytäneet nimensä julkaisematta jättämistä 4.11. määräaikaan mennessä. Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt toimitetaan osoitteeseen lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi. Pyynnöstä tulee ilmetä toimituksellinen tarkoitus ja että pyytäjä edustaa ko. tiedotusvälinettä. Tiedot luovutetaan julkaistaviksi turvapostin välityksellä. 

Syksyn tutkinnon tilastotietoa julkaistaan 10. marraskuussa alkaen 

Syksyn 2022 ylioppilastutkinnon alustavia tilastoja julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla Tilastot-osiossa torstaina 10.11. aamupäivällä ja päivitettynä torstaina 17.11. 

Syksyn ylioppilastutkinnon tiedot vertailulukujen laskemista varten julkaistaan torstaina 17.11. klo 12.00. Näistä on laskettavissa oppilaitoskohtaisia lukuja.   

 

Liitteet ja lisätietoa 

Syksyn 2022 pisterajat

Tutkintotulokset ja koesuoritukset

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkinnon tilastot

Tiedot vertailulukujen laskemista varten

Päivittyvä tiedotussivu: Koronaviruksen leviämiseen varautuminen 

Tiedotusvälineiden nimilistapyynnöt: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi 

Haastattelut: pääsihteeri Tiina Tähkä, puh. 0295 338 201, tiina.tahka(at)ylioppilastutkinto.fi 

Ruotsinkieliset haastattelut: erityisasiantuntija Robin Lundell, puh. 0295 338 242, robin.lundell(at)ylioppilastutkinto.fi 

Tilastot ja tiedot parhaista tutkinnoista: aktuaari Alex Hellsten, puh. 0295 338 225, alex.hellsten(at)ylioppilastutkinto.fi 

Haluatko lautakunnan tiedotteet suoraan sähköpostiisi? Ilmoittaudu mediarekisteriin (rekisteriseloste): mikko.salmi(at)ylioppilastutkinto.fi.