Riippumaton ja uskottava ylioppilastutkinto vaarantumassa

Ylioppilastutkintolautakunta vetoaa valtioneuvostoon, jotta Ylioppilastutkintolautakunnan liittäminen Opetushallitukseen perutaan. Vaihtoehtona liitokselle tulee selvittää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan toimintojen pohjalle perustettavan uuden arviointi- ja laadunvarmistusviraston perustaminen.

Vetoomus ylioppilastutkinnon puolesta (pdf)