Lautakunnan kanslian eriävä mielipide

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian eriävä mielipide: miten lautakunnan riippumattomuus turvataan, kun siltä viedään valta päättää taloudestaan?