Vastauksia digitaalisia MAFYKE-kokeita koskevaan kyselyyn

Ylioppilastutkinnon digitalisointiprojekti Digabi keräsi verkkokyselyllä 11.1. – 31.1.2017 tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian opettajilta heitä askarruttavista asioista digitaaliseen tutkintoon siirtymiseen liittyen. Samaan aikaan järjestettiin myös kolme työpajaa, joissa kysymyksiä kerättiin. Tähän tiedotteeseen on valittu ne kysymykset, joihin matematiikan, fysiikan ja kemian ainejaokset pystyvät tutkinnon kehittämisen tässä vaiheessa vastaamaan.

Tiedote